کافی نت دانشجو (فرهنگیان )

اقدام پژوهی,پایان نامه ,برنامه سالانه,پروژه مهر,درس پژوهی,طرح جابر,طرح کرامت,کارآموزی,طرح توجیهی,پودمان,علمی کاربردی

کلیک کنید

اطلاعیه فروشگاه

دانشجویان و فرهنگیان عزیز در صورت نداشتن ایمیل از ایمیل aminsaleh2031@gmail.com استفاده نمایید. به دلیل عدم دسترسی به منابع تعدادی از فایل ها چنانچه فایلی متعلق به شماست و از اینکه در سایت قرار گرفته ناراضی هستید لطفا با شماره های ذکر شده تماس بگیرید تا در سریعترین زمان نسبت به برداشتن فایل و حذف آن از سایت اقدام نماییم.

مقاله ی ترجمه شده ی مدیریت تنوع شرکت و ارزش آن در دوران چرخه تجاری

مقاله ی ترجمه شده ی مدیریت تنوع شرکت و ارزش آن در دوران چرخه تجاری  دانلود مقاله ی ترجمه شده ی مدیریت تنوع شرکت و ارزش آن در دوران چرخه تجاری Corporate diversification and firm value during economic downturns فایل ترجمه به صورت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات   26 16 صفحه پی دی اف انگلیسی برای دریافت رایگان اصل مقاله اینجا کلیک کنید تنوع شرکت و ارزش آن در دوران چرخه تجاری این مقاله به بررسی اثر تنوع شرکت برارزش آن در طول دوره ی چرخه تجاری م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,000 تومان

مقاله ی ترجمه شده ی رشته مدیریت تئوري محدوديت ها و حسابداری

مقاله ی ترجمه شده ی رشته مدیریت تئوري محدوديت ها و حسابداری دانلود مقاله ی ترجمه شده ی رشته مدیریت تئوري محدوديت ها و حسابداری THE THEORY OF CONSTRAINTS: A COMPARATIVE ASSESSMENTفایل ترجمه9 به صورت ورد وقابل ویرایش میباشد 19صفحه انگلیسی 22صفحه ترجمه شده   برای دریافت رایگان اصل مقاله اینجا  کلیک کنید تئوري محدوديت ها : يك ارزيابي مقايسه اي (ظرفيت حاشيه اي = حاشيه سود ) تغيير سازمان در اقتصاد جهاني كه دردهه اخير صورت گرفت با پذيرش مفاهيم تول ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

مقاله ی ترجمه شده ی رشته مدیریت مديريت بازاريابي صنعتي

مقاله ی ترجمه شده ی رشته مدیریت مديريت  بازاريابي صنعتي   دانلود مقاله ی ترجمه شده ی رشته مدیریت مديريت  بازاريابي صنعتي   The Organizational Buyer Behavior Learning Organizationفایل ترجمه به صورت ورد وقابل ویرایش میباشد 11صفحه انگلیسی 19صفحه ترجمه شده برای دریافت رایگان اصل مقاله  اینجا کلیک کنید مديريت  بازاريابي صنعتي      اين مطالعه چهارچوب طرح هاي تلفيقي آموزش سازماني را در رفتار سازماني خريدار توسعه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

دانلود مقاله ی ترجمه شده ی رشته مدیریت عملکرد مدیریت استراتژیک:بررسی عوامل موثر بر اثربخشی ارتباط و رضایت مندی شغلی

دانلود مقاله ی ترجمه شده ی رشته مدیریت عملکرد مدیریت استراتژیک:بررسی عوامل موثر بر اثربخشی ارتباط و رضایت مندی شغلی دانلود مقاله ی ترجمه شده ی رشته مدیریت عملکرد مدیریت استراتژیک:بررسی عوامل موثر بر اثربخشی ارتباط و رضایت مندی شغلی Strategic Operations Management: Investigating the Factors Impacting Communication Effectiveness and Job Satisfactionفایل ترجمه بافرمت ورد وقابل ویرایش میباشد 10 صفحه انگلیسی 12 صفحه ترجمه برای دریافت رایگان اصل مقاله  اینجا کلیک کنید چکیده:   در مدیریت عملکرد امروزی,ه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

دانلود مقاله ی ترجمه شده ی رشته مدیریت مدیریت استراتژیک منابع انسانی و کارکنان دانشی یک طرح مطالعاتی از شرکت های خدمات حرفه ای

دانلود مقاله ی ترجمه شده ی رشته مدیریت مدیریت استراتژیک منابع انسانی و کارکنان دانشی یک طرح مطالعاتی از شرکت های خدمات حرفه ای دانلود مقاله ی ترجمه شده ی رشته مدیریت مدیریت استراتژیک منابع انسانی و کارکنان دانشی یک طرح مطالعاتی از شرکت های خدمات حرفه ای Strategic human resource management and knowledge workersفایل ترجمه بافرمت ورد وقابل ویرایش میباشد 14صفحه انگلیسی 20 صفحه ترجمه برای دریافت رایگان اصل مقاله  اینجا کلیک کنید چکیده: هدف: هدف از این مقاله بررسی تاثیر اتخاذ یک رویکرد استراتژیک مدیریت منابع انسانی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

دانلود مقاله ی ترجمه شده ی رشته مدیریت تاریخچه کوتاهی از پژوهش در عملیاتی (OR)

دانلود مقاله ی ترجمه شده ی رشته مدیریت تاریخچه کوتاهی از پژوهش در عملیاتی (OR) دانلود مقاله ی ترجمه شده ی رشته مدیریت تاریخچه کوتاهی از پژوهش در عملیاتی A Brief History of Operations Research  فایل ترجمه بافرمت ورد وقابل ویرایش  میباشد 7 صفحه 5 صفححه انگلیسی برای دریافت رایگان اصل مقاله  کلیک کنید مدیریت فنی ENGR801 تاریخچه کوتاهی از پژوهش در عملیاتی (OR)  تحقیق در عملیات در قرن سوم زمانی که شاهHieron ازArchimedes  خواست که وسیله ای برای شکس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

دانلود مقاله ی ترجمه شده ی رشته مدیریت مفاهيم قواعد جديد كفايت سرمايه براي مديريت پورتفوليوي دارائيهاي اعتباري

دانلود مقاله ی ترجمه شده ی رشته مدیریت مفاهيم قواعد جديد كفايت سرمايه براي مديريت پورتفوليوي دارائيهاي اعتباري دانلود مقاله ی ترجمه شده ی رشته مدیریت مفاهيم قواعد جديد كفايت سرمايه براي مديريت پورتفوليوي دارائيهاي اعتباري The implications of the new capital adequacy rules  for portfolio management of credit assetsفایل ترجمه به صورت ورد وقابل ویرایش میباشد 18 صفحه انگلیسی 18 صفحه ترجمه شده   برای دریافت رایگان اصل مقاله اینجا  کلیک کنید چكيده: درطي چند سال گذشته يك بحث گسترده بين افراد م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

دانلود مقاله ی ترجمه شده ی رشته مدیریت مفاهیم درآمد و ارزیابی دارائی ها :زمینه تئوریکی برای حسابداری قیمت بازارو اساس

دانلود مقاله ی ترجمه شده ی رشته مدیریت مفاهیم درآمد و ارزیابی دارائی ها :زمینه تئوریکی برای حسابداری قیمت بازارو اساس دانلود مقاله ی ترجمه شده ی رشته مدیریت مفاهیم درآمد و ارزیابی دارائی ها :زمینه تئوریکی برای حسابداری قیمت بازارو اساس Concepts of Income and Valuation of Assets:  Theoretical Ground for Mark-to-market Accounting and Realization Basisفایل ترجمه به صورت ورد وقابل ویرایش  در25 صفحه میباشد 17 ورد انگلیسی برای دریافت رایگان اصل مقاله  اینجا کلیک کنید خلاصه مطالب: این تحقیق استاندار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

دانلود مقاله ی ترجمه شده ی رشته ی مدیریت سيستم اطلاعات مديريتي (MIS)

دانلود مقاله ی ترجمه شده ی رشته ی مدیریت سيستم اطلاعات مديريتي (MIS) دانلود مقاله ی ترجمه شده ی رشته مدیریت سيستم اطلاعات مديريتي (MIS) Management information system (MIS)فایل ترجمه به صورت ورد وقابل ویرایش میباشد برای دریافت رایگان اصل مقاله   اینجا کلیک کنید سيستم اطلاعات مديريتي (MIS)    سيستم هاي اطلاعات مديريتي (MIS) به آن دسته از سيستم هاي اطلاعاتي اطلاق مي گردد كه معمولا بر اساس كامپيوتر استوار بوده ودر داخل يك سازمان مورد استفاده قرا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

دانلود مقاله ی ترجمه شده ی رشته مدیریت صورتهاي مالي مبنا

دانلود مقاله ی ترجمه شده ی رشته مدیریت صورتهاي مالي مبنا دانلود مقاله ی ترجمه شده ی رشته مدیریت صورتهاي مالي مبناBasic Financial Statements فایل ترجمه با فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد 10صفحه انگلیسی 15 صفحه ترجمه شده   برای دریافت رایگان اصل مقاله اینجا  کلیک کنید مدیریت مالی صورتهاي مالي مبنا صورت مالي چيست؟ چه چيزي را نشان مي دهد ؟ چرا بايد به آن توجه كرد؟ اينها سوالات خوبي هستند و پاسخي هم دارند.  يك واحد تجاري جدا از مالكان آن، ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

مقاله ی ترجمه شده ی رشته مدیریت تحقق سود و جدائی از سرمایه

مقاله ی ترجمه شده ی رشته مدیریت تحقق سود و جدائی از سرمایه دانلود مقاله ی ترجمه شده ی رشته مدیریت تحقق سود و جدائی از سرمایه Realization of income and separation from capital فایل ترجمه به صورت ورد وقابل ویرایش میباشد 2صفحه انگلیسی ورد 3صفحه ترجمه شده ورد   برای دریافت رایگان اصل مقاله   اینجاکلیک کنید تحقق سود و جدائی از سرمایه  مفاهیم سود اقتصادی و سود تحقق یافته موضوعات بحث بر انگیزی در حسابداری شرکت و حوزه های مربوطه بوده اند ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

مقاله ی ترجمه شده ی رشته مدیریت پشت پرده مشکلات بازاریابی

مقاله ی ترجمه شده ی رشته مدیریت پشت پرده مشکلات بازاریابی دانلود مقاله ی ترجمه شده ی رشته مدیریت پشت پرده مشکلات بازاریابی BEHIND MARKETING'S WOESفایل ترجمه به صورت ورد وقابل ویرایش میباشد 2صفحه انگلیسی ورد 4صفحه ترجمه شده ورد برای دریافت رایگان اصل مقاله اینجا  کلیک کنید پشت پرده مشکلات بازاریابی : بازاریابی  اکنون آماده یک تحول  است زیرا  نقاط  ضعف آن آشکار شده است ( همه افراد , سهامداران ,مدیران , ------  (مدیران ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

مقاله ی ترجمه شده ی رشته مدیریت پژوهش در عملیات

مقاله ی ترجمه شده ی رشته مدیریت پژوهش در عملیات دانلود مقاله ی ترجمه شده ی رشته مدیریت پژوهش در عملیات Operations researchفایل ترجمه به صورت ورد وقابل ویرایش میباشد   5صفحه انگلیسی 5صفحه ترجمه شده برای دریافت رایگان اصل مقاله  اینجا کلیک کنید پژوهش در عملیات پژوهش روش كاربرد،پژوهش كاربردي يا صرفاOR عبارتند از كاربرد الگوهاي رياضي.آمار و الگوريتم به منظور اتخاذ تصميم مناسب.پژوهش روش كاربرد اغلب براي بررسي نظام هاي پيچيده جهان وا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

مقاله ی ترجمه شده ی رشته مدیریت استدلال مدیران

مقاله ی ترجمه شده ی رشته مدیریت استدلال مدیران دانلود مقاله ی ترجمه شده ی رشته مدیریت استدلال مدیران thinking managersفایل ترجمه به صورت ورد وقابل ویرایش میباشد 20صفحه انگلیسی 14صفحه ترجمه شده   برای دریافت رایگان اصل مقاله   اینجا کلیک کنید استدلال مدیران راز موفقیت : به همان اندازه كه قضيه نادرست كريستنسن اثبات مي شود،تشخيص راز موفقيت بيشتر از كتاب درسي مديريت اتخاذ مي شود. نوامبر2003 روبرت هلر انسان قرون وسطايي براي سنگ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

مقاله ی ترجمه شده ی رشته مدیریت ارزيابي NIMSAD از فرايند يكپارچه منطقي

مقاله ی ترجمه شده ی رشته مدیریت ارزيابي NIMSAD از فرايند يكپارچه منطقي دانلود مقاله ی ترجمه شده ی رشته مدیریت ارزيابي NIMSAD از فرايند يكپارچه منطقي NIMSAD Evaluation of the Rational Unified Processفایل ترجمه به صورت ورد وقابل ویرایش میباشد 6صفحه انگلیسی 13صفحه ترجمه شده برای دریافت رایگان اصل مقاله اینجا کلیک کنید مقدمه: فرايند يكپارچه منطقي (RUP) يك اسلوب سيستمهاي اطلاعاتي است كه امروزه در وسيع‏ترين حالت استفاده مي‏شود. طراحان اصلي آن سه نفر هس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

مقاله ی ترجمه شده ی رشته مدیریت ارتباطات درون سازمانی

مقاله ی ترجمه شده ی رشته مدیریت ارتباطات درون  سازمانی دانلود مقاله ی ترجمه شده ی رشته مدیریت ارتباطات درون  سازمانی Organization Improvementفایل ترجمه به صورت ورد وقابل ویرایش میباشد   2صفحه انگلیسی 5صفحه ترجمه شده برای دریافت رایگان اصل مقاله اینجا  کلیک کنید ارتباط سازمانی  یکی ازمباحث مهم مدیریت است که تا به حال در ایران به ان توجه کافی نشده است بسیاری از نظریه پردازان قرن بیستم را قر انفجار اطلاعات نامیده اندومدیریت اط ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

مقاله ی ترجمه شده ی رشته مدیریت ابزار مالی برای تثبیت جریانهای نقدی آتی

مقاله ی ترجمه شده ی رشته مدیریت ابزار مالی برای تثبیت جریانهای نقدی آتی دانلود مقاله ی ترجمه شده ی رشته مدیریت ابزار مالی برای تثبیت جریانهای نقدی آتی Financial instruments to fix future cash flows فایل ترجمه به صورت ورد وقابل ویرایش میباشد   2صفحه انگلیسی 4صفحه ترجمه شده برای دریافت رایگان اصل مقاله اینجا کلیک کنید ابزار مالی برای تثبیت جریانهای نقدی آتی  حتی زمانی که بدهیهای تامین کننده سرمایه گذاریهای تجاری مشروط به یک نرخ بهره شناور باشد ،نه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

مقاله ی ترجمه شده ی رشته مدیریت آموزشی تأثير الگوهاي تدريس بر يادگيري دانش‌آموزان ابتدایی

مقاله ی ترجمه شده ی رشته مدیریت آموزشی تأثير الگوهاي تدريس بر يادگيري دانش‌آموزان ابتدایی دانلود مقاله ی ترجمه شده ی رشته مدیریت آموزشی تأثير الگوهاي تدريس بر يادگيري دانش‌آموزان ابتدایی The effect of primary schools teaching models and learning.فایل ترجمه بافرمت ورد وقابل ویرایش میباشد برای دریافت رایگان اصل مقاله اینجا   کلیک کنید مقدمه دنياي امروز دنيايي است با ابعاد و ويژگيهاي مختلف و گوناگون كه ماهيت اين ابعاد نحوه زندگي را در جوامع و كشورهاي مختلف روشن مي‌نمايد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,000 تومان

مقاله ی ترجمه شده ی رشته مدیریت آموزشی آسيب شناسي فرايند ياددهي – يادگيري

مقاله ی ترجمه شده ی رشته مدیریت آموزشی آسيب شناسي فرايند ياددهي – يادگيري دانلود مقاله ی ترجمه شده ی رشته مدیریت آموزشی آسيب شناسي فرايند ياددهي – يادگيري Pathology of teaching - learning processفایل ترجمه به صورت ورد وقابل ویرایش میباشد  برای دریافت رایگان اصل مقاله  اینجا کلیک کنید آسيب شناسي فرايند ياددهي – يادگيري آسيب شناسي اصطلاحي است كه   در علم مدیریت رواج داشته است.اين اصطلاح به حالت آسيب زا بودن   اشاره مي كند. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,000 تومان

مقاله ی ترجمه شده ی رشته مدیریت تولیدبرنامه ریزی تولید سیستم تولید چند سایت با استفاده از مدل سازی ترکیبی

مقاله ی ترجمه شده ی رشته مدیریت تولیدبرنامه ریزی تولید سیستم تولید چند سایت با استفاده از مدل سازی ترکیبی مقاله ی ترجمه شده ی رشته مدیریت تولیدبرنامه ریزی تولید سیستم تولید چند سایت با استفاده از مدل سازی ترکیبیProduction planning of a multisitemanufacturing system by hybrid modelling-فایل ترجمه به صورت ورد وقابل ویرایش میباشد برای دریافت رایگان اصل مقاله اینجا کلیک کنید چکیده   این مقاله با بازدارنده های ظرفیت و درخواست چند محصول و چند دوره ناپایدار به مسئله میزان تولید و زمان بندی (LS ...

توضیحات بیشتر - دانلود 17,500 تومان

مقاله ی ترجمه شده ی مدیریت میزان افشای حاکمیت شرکتی و عوامل موثر بر آن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله ی ترجمه شده ی مدیریت میزان افشای حاکمیت شرکتی و عوامل موثر بر آن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود مقاله ی ترجمه شده ی مدیریت میزان افشای حاکمیت شرکتی و عوامل موثر بر آن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران The extent of corporate governance disclosure and its influencing factors on Accepted companies of Tehran Stock Exchange فایل ترجمه به صورت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 11 برای دریافت رایگان اصل مقاله  اینجا کلیک کنید چکیده در این تحقیق به بررسی میزان افشای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,000 تومان

مقاله ی ترجمه شده ی مدیریت واکاوی و تحلیلی بر عوامل مؤثر در پیاده سازی مدیریت دانش

 مقاله ی ترجمه شده ی مدیریت واکاوی و تحلیلی بر عوامل مؤثر در پیاده سازی مدیریت دانش  دانلود  مقاله ی ترجمه شده ی مدیریت واکاوی و تحلیلی بر عوامل مؤثر در پیاده سازی مدیریت دانش Investigation and Analysis of the factors affecting the implementation of knowledge management فایل ترجمه به صورت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 20 برای دریافت رایگان اصل مقاله اینجا  کلیک کنید چکیده هدف پژوهش حاضر واکاوی و تحلیلی بر عوامل مؤثر در پیاده سازی مدیریت دانش است. بدین منظور ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,000 تومان

مقاله ی ترجمه شده ی مدیریت سیاست های امنیتی، استانداردها و رویه ها

 مقاله ی  ترجمه شده ی مدیریت  سیاست های امنیتی، استانداردها و رویه ها  دانلود  مقاله ی  ترجمه شده ی مدیریت  سیاست های امنیتی، استانداردها و رویه ها Security Policies, Standards,and Procedures فایل ترجمه به صورت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 10 برای دریافت رایگان اصل مقاله  اینجاکلیک کنید سیاست سیاست به منظور آگاه کردن تمامی افراد عامل در یک سازمان طراحی شده است که بایستی در رابطه با یک موضوع خاص، اینکه چگونه مدیریت اجرایی یک سازمان د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,000 تومان

مقاله ی ترجمه شده ی مدیریت ,مدیریت ریسک آماری و کمی برای بانکداری و بیمه

مقاله ی ترجمه شده ی مدیریت ,مدیریت ریسک آماری و کمی برای بانکداری و بیمه دانلود مقاله ی ترجمه شده ی مدیریت ,مدیریت ریسک آماری و کمی برای بانکداری و بیمه Statistics and Quantitative Risk Management for Banking and Insurance فایل ترجمه به صورت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 37 23 صفحه پی دی اف انگلیسی برای دریافت رایگان اصل مقاله  اینجاکلیک کنید چکیده   به عنوان یک زمینه نوظهور از تحقیقات کاربردی، مدیریت کمی ریسک(QRM) چالش های بسیاری را در خصوص مدل سازی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,000 تومان

مقاله ی ترجمه شده ی مدیریت بهبود محیط بازار

مقاله ی ترجمه شده ی مدیریت بهبود محیط بازار دانلود مقاله ی ترجمه شده ی مدیریت بهبود محیط بازار a guide to Healthy food Markets فایل ترجمه به صورت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات   17 43 صفحه پی دی اف انگلیسی برای دریافت رایگان اصل مقاله اینجا  کلیک کنید بهبود محیط بازار یک رویکرد مشترک برای بهبود بازارها به روزرسانی محیط بوده است. ساخت بناها و جاده ها و تامین منابع آب و بهبود زهکشی در حالی که گران است، اغلب جذاب است زیرا انها م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,000 تومان

مقاله ی ترجمه شده ی مدیریت کارایی (بازده) بازار ، جبران مدیریتی و بهره وری واقعی

مقاله ی ترجمه شده ی مدیریت کارایی (بازده) بازار ، جبران مدیریتی و بهره وری واقعی  دانلود مقاله ی ترجمه شده ی مدیریت کارایی (بازده) بازار ، جبران مدیریتی و بهره وری واقعی Market efficiency, managerial compensation, and real efficiency☆ فایل ترجمه به صورت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 45 برای دریافت رایگان اصل مقاله  اینجا کلیک کنید چکیده :   ما چگونگی بهبود برون زا را در بازده بازار بررسی می کنیم که اجازه می دهد بازار سهام اطلاعات دقیق تری در باره ار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,000 تومان

مقاله ی ترجمه شده ی مدیریت تحقیقات کیفی حسابداری مدیریت: ارزیابی ارائه و ارتباط

 مقاله ی ترجمه شده ی مدیریت تحقیقات کیفی حسابداری مدیریت: ارزیابی ارائه و ارتباط دانلود  مقاله ی ترجمه شده ی مدیریت تحقیقات کیفی حسابداری مدیریت: ارزیابی ارائه و ارتباطQualitative management accounting research: Assessing deliverables and relevance  فایل ترجمه به صورت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 35و 17 صفحه پی دی اف برای دریافت رایگان اصل مقاله  اینجا کلیک کنید چکیده  این مقاله به بررسی موقعیت تحقیق کیفی به روز در زمینه حسابداری مدیریت پرداخته و تأمل ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,000 تومان
تعداد صفحه(1):