کافی نت دانشجو (فرهنگیان )

اقدام پژوهی,پایان نامه ,برنامه سالانه,پروژه مهر,درس پژوهی,طرح جابر,طرح کرامت,کارآموزی,طرح توجیهی,پودمان,علمی کاربردی

کلیک کنید

اطلاعیه فروشگاه

دانشجویان و فرهنگیان عزیز در صورت نداشتن ایمیل از ایمیل aminsaleh2031@gmail.com استفاده نمایید. به دلیل عدم دسترسی به منابع تعدادی از فایل ها چنانچه فایلی متعلق به شماست و از اینکه در سایت قرار گرفته ناراضی هستید لطفا با شماره های ذکر شده تماس بگیرید تا در سریعترین زمان نسبت به برداشتن فایل و حذف آن از سایت اقدام نماییم.

تحلیل محتوای مطالعات ششم ابتدایی به شیوه ویلیام رومی

تحلیل محتوای مطالعات ششم ابتدایی به شیوه ویلیام رومی تحلیل محتوای درس مطالعات اجتماعی ششم با فرمت ورد و قابل ویرایش در 27 صفحه   چکیده: هدف از این تحقیق تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی و شناخت نقاط ضعف و قوت این کتاب است در ابتدا این تحلیل چند تعریف از تحلیل محتوا و سپس تاریخچه و اهداف،امتیازات و محدودیت های تحلیل محتوا را مورد بررسی قرار می دهیم و بعد از ان به روش پرداخته ام که از روش ویلیام رومی مدد جستم و طبق این روش ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

تحلیل محتوای علوم سوم ابتدایی به شیوه ویلیام رومی

تحلیل محتوای علوم سوم ابتدایی به شیوه ویلیام رومی دانلود تحلیل محتوای علوم سوم ابتدایی با فرمت ورد و قابل ویرایش در 30 صفحه چکیده: هدف از تحقیق حاضر، بررسی و تحلیل محتوای کتاب علوم سوم مقطع ابتدایی با تکنیک ویلیام رومی در سال تحصیلی95-1394 بوده است. بر اساس اين تحليل، ضریب درگیری دانشآموزان در سه مؤلفهی «متن»، «پرسش» ،« تصویر»های کتاب بر اساس چهار فرضیه مورد توجه قرار گرفته شده است. جامعه آماري تحقیق شامل تما ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پنجم دبستان به روش ویلیام رومی

 تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پنجم دبستان به روش ویلیام رومی دانلود  تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پنجم دبستان به روش ویلیام رومی بافرمت pdf تعدادصفحات 8 چکیده مقاله:   ازمنظر ویلیام رومی وبدست آوردن - هدف پژوهش حاضر بررسی کتاب علوم تجربی پنجم ابتدایی در سال 94-95 ضریب درگیري دانش آموز با کتاب است.پژوهش مورد نظر از این روش جهت مشخص نمودن مقوله هاي فعال و غیرفعال به منظور بررسی متن،تصاویر،اشکال وسوالات این کتاب مورد مطالعه قرارگرفته است.جامعه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

تحلیل محتوای کتاب درسی ریاضی پنجم ابتدایی از دیدگاه الگوی خلاقیت گیلفورد

تحلیل محتوای کتاب درسی ریاضی پنجم ابتدایی از دیدگاه الگوی خلاقیت گیلفورد دانلود تحلیل محتوای کتاب درسی ریاضی پنجم ابتدایی از دیدگاه الگوی خلاقیت گیلفورد بافرمت pdf  تعدادصفحات 12 چکیده : هدف پژوهش حاضر بررسی کتاب ریاضی پنجم ابتدایی بر اساس خلاقیت گیلفورد است.در این تحقیق ما از روش تحلیل محتوا برای بررسی کتاب استفاده کردیم و در ادامه کتاب را به روش کدگذاری و تقسیم بندی به چهار قسمت تقسیم کرده و عوامل گیلفورد را در آن قسمت هابه طور تک تک بررسی کرده ایم و در آخر ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

تحلیل محتوا علوم تجربی ششم دبستان روش ویلیام رومی

تحلیل محتوا علوم تجربی ششم دبستان روش ویلیام رومی دانلود تحلیل محتوا  علوم تجربی ششم دبستان روش  ویلیام رومی بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 11 مقدمه  کتاب درسی که یکی از مهم ترین مراجع و منابع یادگیری دانش آموزان در نظام های آموزشی محسوب می شوند در نظام آموزشی کشور ما نیز نقش مهمی دارد به لحاظ این اهمیت و همچنین به سبب نقش محتوای کتب درسی در برانگیختن و تامین نیازها و نیز تسهیل در یادگیری دانش آموزان در این پژوهش که مبنای نگ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ی ششم ابتدایی بر اساس روش ویلیام رومی

تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ی ششم ابتدایی بر اساس روش ویلیام رومی دانلود تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ی ششم ابتدایی بر اساس روش ویلیام رومی  بافرمت pdf  تعدادصفحات 10 چکیده هدف از پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ی ششم ابتدایی )متن، پرسش ها وتصاویر( از منظور فعال یا غیر فعال بودن دانش آموزان برا استفاده  از روش ویلیام رومی در سال تحصیلی 95 - 1394 می باشد. جامعه ی مورد  مطالعه در این پژوهش کتاب مطالعات اجتماعی پا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

تحلیل محتوای علوم تجربی پایه سوم ابتدایی با رویکرد تربیتی

تحلیل محتوای علوم تجربی پایه سوم ابتدایی با رویکرد تربیتی دانلود تحلیل محتوای علوم تجربی پایه سوم ابتدایی با رویکرد تربیتی با فرمت ورد و قابل ویرایش در 20 صفحه تحلیل محتوای  برنامه های درسی دوره ابتدایی کتاب علوم تجربی پایه ی سوم ابتدایی با رویکرد اهداف تربیتی چکیده مقدمه و هدف : با توجه به نقشی که علوم تجربی در پروش و آماده سازی دانش آموزان برای زندگی آینده دارد پژوهش به تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه سوم در سال تحصیلی اخیر با رویکرد اهداف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

تحلیل محتوای علوم تجربی پایه اول ابتدایی با رویکرد تربیتی

تحلیل محتوای علوم تجربی پایه اول ابتدایی با رویکرد تربیتی دانلود تحلیل محتوای علوم تجربی پایه اول ابتدایی با رویکرد تربیتی با فرمت ورد و قابل ویرایش در 20 صفحه چکیده مقدمه و هدف : با توجه به نقشی که علوم تجربی در پروش و آماده سازی دانش آموزان برای زندگی آینده دارد پژوهش به تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه اول در سال تحصیلی اخیر با رویکرد اهداف تربیتی می پردازد. روش شناسی : روش تحلیل محتوای این پژوهش ویلیام رومی و آنتروپی شانون با کمک محتوای کتاب معلم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

تحلیل محتوای کتاب علوم ششم ابتدایی با روش تعیین سطح خوانایی کلوز

تحلیل محتوای کتاب علوم ششم ابتدایی با روش تعیین سطح خوانایی کلوز دانلود تحلیل محتوای کتاب علوم ششم ابتدایی با روش تعیین سطح خوانایی کلوز بافرمت pdf  تعداد صفحات 4 چکیده کتاب درسی مرجع رسمی مورد استناد برای تعیین محتوا و برنامه ی آموزشی بوده و راهنمای عمل برای  کلیه کارگزاران آموزش و پرورش است )آو ، 7002 (. بنا به اهمیت کتاب درسی در نظام های آموزشی متمرکز همچون نظام  آموزشی کشورما در این پژوهش سعی بر آ ن است تا میزان  درک دانش آموزا ن پایه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی سوم ابتدایی براساس تکنیک ویلیام رومی

تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی سوم ابتدایی براساس تکنیک ویلیام رومی تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی سوم ابتدایی براساس تکنیک ویلیام رومی بافرمتpdf  تعدادصفحات 9 چکیده هدف از پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه سوم ابتدایی )متن، پرسش ها و تصاویر( از منظر فعال و غیر فعال بودن بر اساس روش ویلیام رومی در سال تحصیلی 1394 است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش کتاب علوم سوم ابتدایی بود.واحد مطالعه درس های مندرج در کتاب و واحد تجزیه و تحلیل، متن، پرسش ها و تصاو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

تحلیل محتوای کتاب درسی مطالعات اجتماعی سوم .چهارم.پنجم و ششم دوره ی ابتدایی بر اساس الگوی مصرف درسال تحصیلی 95-94

تحلیل محتوای کتاب درسی مطالعات اجتماعی سوم .چهارم.پنجم و ششم دوره ی ابتدایی بر اساس الگوی مصرف درسال تحصیلی 95-94 دانلود تحلیل محتوای کتاب درسی مطالعات اجتماعی سوم .چهارم.پنجم و ششم دوره ی ابتدایی  بر اساس الگوی مصرف درسال تحصیلی 95- 94 بافرمت pdf تعدادصفحات8   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

تحلیل محتوای علوم تجربی پایه سوم ابتدایی سال تحصیلی 95-94 از نظر بررسی توجه به امر اکتشافی و خلاقیتی

 تحلیل محتوای علوم تجربی پایه سوم ابتدایی سال تحصیلی 95-94 از نظر بررسی توجه به امر اکتشافی و خلاقیتی  دانلود تحلیل محتوای علوم تجربی پایه سوم ابتدایی سال تحصیلی 95-94 از نظر بررسی توجه به امر  اکتشافی و خلاقیتی بافرمت pdf  تعدادصفحات 8 چکیده : امروزه اهمیت وجایگاه بررسی وتحلیل کتب درسی در هر کشوری از اهمیت وارزش خاصی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر 49 بوده تهیه شده - بررسی میزان توجه به مهارت های اکتشافی وکاوشگری در برنامه ی درسی علوم سوم ابتدایی که در سال 49 و درآن سعی شده است از ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

تحلیل محتوای متن کتاب فارسی مهارت های خوانداری ششم ابتدایی بر اساس شاخص McLaughlin,1968 خوانایی مک لافلین 1

تحلیل محتوای متن کتاب فارسی مهارت های خوانداری ششم ابتدایی بر اساس شاخص McLaughlin,1968 خوانایی مک لافلین 1 دانلود تحلیل محتوای متن کتاب فارسی  مهارت های خوانداری  ششم ابتدایی بر اساس شاخص  McLaughlin,1968 خوانایی مک لافلین 1 بافرمت pdf  تعدادصفحات 4 چکیده کتاب درسی در نظام آموزشی متمرکز داری اهمیت بسیاری است، لذا بررسی تناسب متن کتاب خصوصا کتاب فارسی با سن و سطح کلاسی دانش آموزان بسیار با اهمیت است. در این تحقیق به بررسی شاخص خوانایی متن با استفاده از شاخص مک لافلین پرداخته شده. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی سوم ابتدایی براساس الگوی حل مسئله جان دیویی

تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی سوم ابتدایی براساس الگوی حل مسئله جان دیویی دانلود تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی سوم ابتدایی براساس الگوی حل مسئله جان دیویی بافرمت pdf تعدادصفحات 9 چکیده هدف این پژوهش، تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی سوم ابتدایی براساس الگوی حل مسئله جان دیویی می باشدکه به میزان انطباق کتاب با مراحل پنجگانه حل مساله ومهارتهای دهگانه جان دیویی پرداخته شده است یافته های تحقیق حاکی از این است که در کتا ب علوم تجربای سوم نسبت به مراحل حل مسله بی توجهی شده است ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

بررسی و تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی سوم دبستان با تکنیک ویلیام رومی

بررسی و تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی سوم دبستان با تکنیک ویلیام رومی دانلود بررسی و تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی سوم دبستان با تکنیک ویلیام رومی بافرمت pdf  تعدادصفحات 9 چکیده هدف از تحقیق حاضر ، بررسی و تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی سوم دبستان با تکنیک ویلیام رومی در سال تحصیلی 59 59 بوده است . بر اساس این تحلیل ، ضریب درگیری دانش آموزان در سه مؤلفه متن ، پرسش و تصویر - کتاب بر اساس سه فرضیه مورد بررسی قرار گرفت . جامعه آماری تحقیق شامل تمام محتوا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

تحلیل محتوای کتاب فارسی بخوانیم سال پنجم ابتدایی بر اساس مؤلفه های جهانی

تحلیل محتوای کتاب فارسی بخوانیم سال پنجم ابتدایی بر اساس مؤلفه های جهانی دانلود تحلیل محتوای کتاب فارسی بخوانیم سال پنجم ابتدایی بر اساس مؤلفه های جهانی بافرمت  pdf  تعدادصفحات 7 چکیده هدف پژوهش میزان حرکت آموزش ایران در سال های اخیر به سوی آمووزش جهانی  که به صورت موضوعی    کتاب فارسی سال پنجم ابتدایی که در سال 1394 تألیف شده  میپردازد  پژوهش حاضر با روش تحلیل محتوا و استفاد از چک لیست ا نجام گرفت جامعه ی  آماری در بخش ت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی پایه چهارم و پنجم دوره ی ابتدایی از نظر فعال و غیر فعال بودن بر اساس روش ویلیام رومی

 تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی پایه چهارم و پنجم دوره ی ابتدایی از نظر فعال و غیر فعال بودن بر اساس روش ویلیام رومی  دانلود  تحلیل محتوای کتب  مطالعات اجتماعی  پایه چهارم و پنجم دوره ی ابتدایی  از نظر فعال و غیر فعال بودن بر اساس روش ویلیام رومی بافرمت pdf  تعدادصفحات 11   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

تحلیل محتوای بررسی وتحلیل تصاویر کتاب هدیه های آسمانی پایه سوم ابتدایی

تحلیل محتوای بررسی وتحلیل تصاویر کتاب هدیه های آسمانی پایه سوم ابتدایی دانلود تحلیل محتوای بررسی  وتحلیل تصاویر کتاب هدیه های آسمانی پایه سوم ابتدایی بافرمت pdf  تعدادصفحات 10   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

تحلیل محتوای برنامه درسی مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی از منظر توجه به پرورش مهارت زندگی در دانش آموزان

تحلیل محتوای برنامه درسی مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی از منظر توجه به پرورش مهارت زندگی در دانش آموزان دانلود تحلیل محتوای برنامه درسی مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی از منظر توجه به پرورش مهارت زندگی در دانش آموزان بافرمت pdf  تعدادصفحات 8 چکیده - هدف پژوهش حاضر بررسی میزان توجه به مهارت های زندگی در برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی در سال 94- 95 است. پژوهش حاضر از روش توصیفی جهت مشخص نمودن مولفه های مهارت زندگی و از روش تحلیل محتوا به منظور بررسی برنامه درسی مطالعات اجتماعی استفا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

تحلیل محتوای فارسی پایه سوم دبستان از نظر حیطه های رفتاری و تصاویر و متن نوشتاری

تحلیل محتوای فارسی پایه سوم دبستان از نظر حیطه های رفتاری و تصاویر و متن نوشتاری دانلود تحلیل محتوای فارسی پایه سوم دبستان از نظر حیطه های رفتاری و تصاویر و متن نوشتاری بافرمت pdf  تعداد صفحات ۸   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

تحلیل محتواي کتاب ریاضی پنجم ابتدایی از نظربرخورداري راهبرد هاي حل مسئله

تحلیل محتواي کتاب ریاضی پنجم ابتدایی از نظربرخورداري راهبرد هاي حل مسئله دانلود تحلیل محتواي کتاب ریاضی پنجم ابتدایی از نظربرخورداري راهبرد هاي حل مسئله بافرمت pdfتعداد صفحات 8 چکیده هدف این پژوهش تحلیل محتوای کتاب ریاضی پایه پنجم از نظر راهبرد های حل مسئله می باشد برای این پژوهش چک لیستی با 20 سنجه تهیه شده است که راهبردهای رسم شکل الگویابی و الگوسازی بیش از انتظار بوده و راهبرد های حدس وآزمایش و حل مسئله ساده تر و زیر مسئله درحد انتظار بوده اما دو راهبرد حذف حالت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

تحلیل محتوای کمی کتب مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی با توجه به شاخص های مهارت های اجتماعی

تحلیل محتوای کمی کتب مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی با توجه به شاخص های مهارت های اجتماعی دانلود تحلیل محتوای کمی کتب مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی با توجه به شاخص های مهارت های اجتماعی بافرمت pdf  تعدادصفحات 10 چکیده هدف پژوهش حاضر بررسي كتابهاي درسي تعليمات اجتماعي دوره دوم ابتدايي بر اساس آموزش مهارتهاي اجتماعي به دانش آموزان است.كتاب هاي تعليمات اجتماعي دوره دوم ابتدايي )چهارم و پنجم وششم(، كه از هر كتاب بخش تعليمات مدني، مورد تحليل قرار گرفت.روش آماري اين پژوهش، تحليل ت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

تحلیل محتوای تحلیل کتاب علوم تجربی پایه ی دوم ابتدایی از نظر مهارت حل مسئله و اهدف آموزشی

تحلیل محتوای تحلیل کتاب علوم تجربی پایه ی دوم ابتدایی از نظر مهارت حل مسئله و اهدف آموزشی دانلود تحلیل محتوای تحلیل کتاب علوم تجربی پایه ی دوم ابتدایی از نظر مهارت حل مسئله و اهدف آموزشی بافرمت pdf تعدادصفحات 8 چکیده با توجه به جایگاه تفکر منطقی و نظام دار در مواجه با مسئله و مشکل و جایگاه کتاب درسی در نظام آموزشی متمرکز بر آن شدیم تا کتاب و تاثیر مدرسه بر پرورش شخصیت افراد و علوم تجربی دوم ابتدایی را از نظر توجه به تفکر و تعقل و استفاده از دانش های قبلی و کاربرد در زندگی روزمره از ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

بررسی و تحلیل کتاب مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی از منظر توجه به مؤلفه های سبک زندگی سالم

بررسی و تحلیل کتاب مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی از منظر توجه به مؤلفه های سبک زندگی سالم دانلود بررسی و تحلیل کتاب مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی از منظر توجه به مؤلفه های سبک زندگی سالم بافرمت pdf  تعدادصفحات 7 چکیده: از جمله نهادهای موثر در حوزه سبک زندگی ، آموزش و پرورش بوده که اساسی ترین رکن آن کتاب درسی می باشد . در پژوهش جاری سعی شده با استفاده از چک لیست و جدول طرح 02 معیاری و بر اساس تجزیه و تحلیل داده های موجود جایگاه مولفه سبک زندگی اسلامی را در کتاب مطالعات اجتماعی پای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

تحلیل محتوای علوم تجربی پایه پنجم سال تحصیلی 95 - 94 از نظر تاکید به مهارت های فرآیندی

تحلیل محتوای علوم تجربی پایه پنجم سال تحصیلی 95 - 94 از نظر تاکید به مهارت های فرآیندی دانلود تحلیل محتوای علوم تجربی پایه پنجم سال تحصیلی 95 - 94 از نظر تاکید به مهارت های فرآیندی بافرمت pdf  تعدادصفحات 7 چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی میزان توجه به مهارت های فرایندی در کتاب علوم تجربی دوره ابتدایی در سال 95 - 94 است. در پژوهش حاضر از روش توصیفی جهت مشخص نمودن مولفه های مهارت های فرایندی و از روش تحلیل محتوا برای بررسی برنامه درسی علوم تجربی استفاده شده است. جامعه آماری در بخش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

تحلیل محتوای کتب ریاضی متوسطه اول بر اساس تفکر خلاق

تحلیل محتوای کتب ریاضی متوسطه اول بر اساس تفکر خلاق دانلود تحلیل محتوای کتب ریاضی متوسطه اول بر اساس تفکر خلاق بافرمت pdf    تعدادصفحات 15 چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه مؤلفه های خلاقیت در کتاب درسی ریاضی مقطع متوسطه اول است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع تحلیل محتوا است. جامعۀ آماری این پژوهش شامل کتب درسی ریاضی متوسطه اول در سال تحصیلی 95-1394 است. حجم نمونه برابر با حجم جامعه انتخاب گردید. - در این تحقیق بهمنظور اعتبار ی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

تحلیل محتوا كتاب علوم تجربي پنجم و ششم ابتدایي براساس الگوی یادگیری اكتشافي برونر

تحلیل محتوا كتاب علوم تجربي پنجم و ششم ابتدایي براساس الگوی یادگیری اكتشافي برونر دانلود تحلیل محتوا كتاب علوم تجربي پنجم و ششم ابتدایي براساس الگوی یادگیری اكتشافي برونر بافرمت pdf تعدادصفحات 11 چکیده این پژوهش به تحلیل محتوای كتاب علوم تجربي پنجم و ششم ابتدایي برا ساس الگوی یادگیری اكتشافي برونر پرداخته ا ست. جامعه آماری آن شامل كتاب های علوم تجربي پنجم و ششم بود. كتاب پنجم دارای 11 درس مي با شد كه هر یازده درس آن مورد بررسي قرار گرفته و كتاب علوم تجربي ششم هم دارای 11 درس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

تحلیل محتوای تحلیل کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم متوسطه در بُعد نگرشی

تحلیل محتوای تحلیل کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم متوسطه در بُعد نگرشی دانلود تحلیل محتوای تحلیل کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم متوسطه در بُعد نگرشی بافرمت pdf تعدادصفحات 10 چکیده : هدف اساسی پژوهش ، بررسی کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم متوسطه در بعد نگرشی می باشد. برای این کار ، از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است و یافته های تحلیل با استفاده از تکنیک لیکرت تحلیل شد.نتایج پژوهش حاکی از این امر بود که میزان توجه به بعد شناختی در کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

تحلیل محتواي برنامه درسی علوم تجربی پایه ششم ابتدایی از منظر توجه به مهارت کاوشگري در دانش آموزان

تحلیل محتواي برنامه درسی علوم تجربی پایه ششم ابتدایی از منظر توجه به مهارت کاوشگري در دانش آموزان دانلود تحلیل محتواي برنامه درسی علوم تجربی پایه ششم ابتدایی از منظر توجه به مهارت کاوشگري در دانش آموزان بافرمت pdf  تعدادصفحات 8 چکیده : هدف این پژوهش تحلیل کتاب علوم تجربی ششم ابتدایی از نظر میزان توجه به فرآیند کاوشگری در دانش آموزان است.در این پژوهش از روش توصیفی جهت مشخص نمودن مؤلفه های کاوشگری و از روش تحلیل محتوا به منظور بررسی و تحلیل برنامه درسی علوم تجربی استفاده شده است. جا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

تحلیل محتوای کتاب علوم پایه سوم جدید التالیف دوره ی ابتدایی به روش ویلیام رومی

تحلیل محتوای کتاب علوم پایه سوم جدید التالیف دوره ی ابتدایی به روش ویلیام رومی دانلود تحلیل محتوای  کتاب علوم پایه سوم جدید التالیف دوره ی ابتدایی به روش ویلیام رومیبافرمت pdf تعدادصفحات 8   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

تحلیل محتوای هدیه های آسمان پایه پنجم سال تحصیلی 95-94 از نظر تأکید بر آموزه های ملی و مذهبی

تحلیل محتوای هدیه های آسمان پایه پنجم سال تحصیلی 95-94 از نظر تأکید بر آموزه های  ملی و مذهبی دانلود تحلیل محتوای هدیه های آسمان پایه پنجم سال تحصیلی 95-94 از نظر تأکید بر آموزه های   ملی و مذهبی بافرمت pdf تعدادصفحات 8 چکیده تحلیل کتاب هدیه های آسمان پایه پنجم سال تحصیلی 95-94 از منظر تأکید بر آموزه های ملی و مذهبی هدف پژوهش  حاضر می باشد. ابزار مورد استفاده مقیاس درجه بندی محقق ساخته می باشد. نتایج بدست آمده بر طبق سه فرضیه در پژوهش حاضر بدین صورت بود که کتاب هدیه های آ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

تحلیل محتواي کتابهاي تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی بر اساس مفهوم قانون گرایی

تحلیل محتواي کتابهاي تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی بر اساس مفهوم قانون گرایی دانلود تحلیل محتواي کتابهاي تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی بر اساس مفهوم قانون گرایی بافرمت pdf تعدادصفحات 8 چکیده: هدف پژوهش بررسی و تحلیل محتوای کتاب تعلیمات اجتماعی پایه های سوم، چهارم، پنجم و ششم ابتدایی در رابطه با قانون- 39 میباشد.که در 9 کتاب مذکور 6491 تصویر و 9996 جمله وجود دارد. روش پژوهش تحلیل - گرایی در سال تحصیلی 39 محتوا، از نوع کمی و کیفی است. یافته ها نشان داد اختلاف فراوانی ها در ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

تحلیل محتوای تحلیلی بر تأثیر رویکرد اکتشافی با روش تدریس متداول بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، در درس علوم تجربی دوره ابتدایی

تحلیل محتوای تحلیلی بر تأثیر رویکرد اکتشافی با روش تدریس متداول بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، در درس علوم تجربی دوره ابتدایی دانلود تحلیل محتوای تحلیلی بر تأثیر رویکرد اکتشافی با روش تدریس متداول بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، در درس علوم تجربی دوره ابتدایی بافرمتpdf  تعدادصفحات 12    چکیده امروزه فعالیت در مدرسه و گرفتن دانستنیها، مهارتها و نگرش بخش عظیمی از زندگی انسان شده است و دیگر نمیتوان با طرز تلقی گذشته تدریس را به معنای انتقال معلومات از ذهن معلم به ذهن شاگرد دانست زیرا این امر باعث می ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

تحلیل محتوای تحلیلی بر تأثیر رویکرد اکتشافی با روش تدریس متداول بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، در درس علوم تجربی دوره ابتدایی

تحلیل محتوای تحلیلی بر تأثیر رویکرد اکتشافی با روش تدریس متداول بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، در درس علوم تجربی دوره ابتدایی دانلود تحلیل محتوای تحلیلی بر تأثیر رویکرد اکتشافی با روش تدریس متداول بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، در درس علوم تجربی دوره ابتدایی بافرمت pdf تعدادصفحات 12 چکیده امروزه فعالیت در مدرسه و گرفتن دانستنیها، مهارتها و نگرش بخش عظیمی از زندگی انسان شده است و دیگر نمیتوان با طرز تلقی گذشته تدریس را به معنای انتقال معلومات از ذهن معلم به ذهن شاگرد دانست زیرا این امر باعث میشود که ذهن شاگرد ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

تحلیل محتوای تحلیل کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم متوسطه در بعُد شناختی

تحلیل محتوای تحلیل کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم متوسطه در بعُد شناختی دانلود تحلیل محتوای تحلیل کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم متوسطه در بعُد شناختی بافرمت pdf تعدادصفحات 7 چکیده : هدف اساسی پژوهش ، بررسی کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم متوسطه در بعد شناختی می باشد. برای این کار ، از پرسش نامه  محقق ساخته استفاده شده است و یافته های تحلیل با استفاده از تکنیک لیکرت تحلیل شد.نتایج پژوهش حاکی از این امر بشود که میزان توجه به بعد شناختی در کتاب مطالعات اجتماعی پا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

تحلیل محتوای بررسی و تجسیه و تحلیل نگرش مشاوران و دانش آموزان علوم ریاضی و علوم تجربی استان زنجان...

تحلیل محتوای بررسی و تجسیه و تحلیل نگرش مشاوران و دانش آموزان علوم ریاضی و علوم تجربی استان زنجان... دانلود تحلیل محتوای بررسی و تجسیه و تحلیل نگرش مشاوران و دانش آموزان علوم ریاضی و علوم تجربی استان زنجان نسبت به ملاکها و ضوابط هدایت تحصیلی در دوره دوم متوسطه بافرمت pdf تعدادصفحات 11   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان
تعداد صفحه(1):