کافی نت دانشجو (فرهنگیان )

اقدام پژوهی,پایان نامه ,برنامه سالانه,پروژه مهر,درس پژوهی,طرح جابر,طرح کرامت,کارآموزی,طرح توجیهی,پودمان,علمی کاربردی

کلیک کنید

اطلاعیه فروشگاه

دانشجویان و فرهنگیان عزیز در صورت نداشتن ایمیل از ایمیل aminsaleh2031@gmail.com استفاده نمایید. به دلیل عدم دسترسی به منابع تعدادی از فایل ها چنانچه فایلی متعلق به شماست و از اینکه در سایت قرار گرفته ناراضی هستید لطفا با شماره های ذکر شده تماس بگیرید تا در سریعترین زمان نسبت به برداشتن فایل و حذف آن از سایت اقدام نماییم.

دانلود درس پژوهی ریاضی پنجم ابتدایی بخش پذیری

 دانلود درس پژوهی ریاضی پنجم ابتدایی بخش پذیری

 دانلود درس پژوهی ریاضی پنجم ابتدایی بخش پذیری  کامل و آماده بافرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 27

در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است

هدف کلی :

آشنایی دانش آموزان با مفهوم بخش پذیری .  اهداف جزئی:         2- آشنایی دانش آموزان با بخش پذیری بر3  3- آشنایی دانش آموزان با بخش پذیری بر5  4- آشنایی دانش آموزان با بخش پذیری بر6                                                          5-   آشنایی دانش آموزان با بخش پذیری بر9و15  اهداف رفتاری :  1- چند عدد را نام ببرید که بر2،3،5،9  بخش پذیری باشد . (شناختی )  2-  بخش پذیری بر 9و5و3و2وورا توضیح دهند . (شناختی )  3- بتوانند لعداد بخش پذیری بر 9و5و3و2ورا از یکدیگر تشخیص دهند . ( مهارتی )  4- برای یاد گیری بخش پذیری از خود علاقه مندی نشان دهند . (نگرشی )  5- نسبت به یادگیری بخش پذیری از خود کنجکاوی نشان دهند . (مهارتی ) .  مدل کلاس :  برای اجرای روشی کارآیی تیم بهتر است مانند جلسات . افراد یک دایره تشکیل  دهند .  وسایل مورد نیاز :  کتاب درسی – کتاب راهنما معلم .متن آماده شده از مبعث  بخش پذیری –  سوالات آماده شده از مبعث بخش پذیری –  تخته سیاه –  گچ و غیره  ایجاد انگیزه :  اعداد زیر را روی تخته سیاه می نویسم و از دانش آموزان می پرسیم بدون اینکه تقسیم کنید آیا می توانید بگویید کدام یک به 2 یا3 یا 5 بخش پذیری است .                                                               4567892   ، 213045 ، 34305‌ ، 23512 ،6891  ارائه درس :    مرحله اول : آموزگار برگه های از پیش تهیه شده را که درآن متن در ارتباط یا مبعث  بخش پذیری مانند متن زیر در اختیار فرا گیران قرار می دهد تا آن را مطالعه کنند .  . اعدادی بر 2 بخش پذیرند که رقم یکان آنها زوج باشد .  . اعدادی که بر 5 بخش پذیر ند که رقم یکان آنها 0 با 5 باشد .  . اعدادی که بر3 بخش پذیر است که مجموع رقم های آنها بر3 بخش پذیر باشد .  . اعدادی بر9 بخش پذیر است که مجموع رقم های آنها بر 9 بخش پذیر باشد .  مرحله دوم :  در پایان متن معلم تعدادی سوال با توجه به متن و کمی فراتر از متن مانند سوالات زیر طراحی می کند و بین اعضای تیم توزیع می نماید و از آنها می خواهد که ابتدا به صورت فردی به سوالات پاسخ دهند .  سوالات :  1-کدام یک از گزینه ها زیر بر2 بخش پذیر است؟  1-  25                                      2-   329                                  3-283                                     4-382  2-کدام یک اعدا دزیر بر 5 بخش پذبراست ؟  1 – 18                                        2 – 25                                  3 – 97                                      4 – 62  3 – کدام یک اعدادزیر بر10 بخش پذیر است ؟  1 – 333                                     2 -275                                 3 – 296                                    4 – 101  4 – کدام یک از اعداد زیر بر 6 بخش پذیر است ؟  1 – 275                                    2 -262                                 3 – 226                                     4 – 816  5 – کدام یک از اعداد زیر بر 9 بخش پذیر است ؟  1 – 28233                              2 – 31825                            3 – 12034                                 4 – 32147  6 –کدام یک از اعداد زیر هم بر 5 .هم بر 9 بخش پذیر است ؟  1 – 18333                              2 – 3825                               3 – 4797                                  4 – 8451  پس از پاسخ گویی به سوالات معلم برگه ها را جمع آوری کرده و نمرن فردی آنها را لحاظ می کند .  مرحله سوم :  معلم از فرا گیران می خواهد همان سوالات را به صورت گروهی پاسخ دهند . معلم دوباره برگه ها را جمع آوری کرده و نمره گروه را نیز لحاظ کرده و بعد با رسم جدولی روی تخته کلاس به تجزیه و تحلیل  کار فردی و گروهی دانش آموزان می پردازد .  آموزگار در جدول پایین ترین و بلاترین نمره فردی و معدل نمرات فردی و هم چنین نمره تیم را نوشتهو سپس کارآیی تیم را طبق فرمول کارآیی به دست می آورد.از روی کارآیی تیم ها معلم به همرا فراگیران به تجزیه و تحلیل کار فردی و گروهی تیم ها می پردازد که در کدام تیم فرد قوی توانسته است فرد ضعیف را قانع کرده و نمره تیم را بالا ببرد .  تیم     تیم 1                تیم2                 تیم 3  پایین ترین نمره فردی                    بالا ترین نمره فردی                    معدل نمرات  فردی                    نمره ی تیم                    100*  معدل نمرات- نمره ی تیم     = کارآیی تیم                                  معدل نمرات – نمرات آزمون                     رتبه                    رتبه ی پیشرفت                     آموزگار کار تجزیه و تحلیل رادر مورد هریک از تیم ها انجام می دهد و کارآیی تیم را باهم مقایسه می کند و تیم هایی را که نمره ی تیمی با آنها نسبت به نمره ی فردی پیشرفت داشته تشویق می نماید .آن کاه رتبه بندی نمو د.و رتبه ی پیشرفت را نیزمشخص می نماید (رتبه پیشرفت به گروهی داده می شود که نمره گروهی  آنها با معدل نمره ی فردی حداکثر تفاوت را داشته باشد ).به این ترتیب فراگیران با این روش به اهمیت کار گروهی پی برده و انگیزه ی آنان برای توجه کردن به دانسته ها و نظریات سایر افراد تیم بر انگیخته می شود .  جمع بندی مطالب :  جمع بندی کلی می نماید :اعدادی بر 2 بخش پذیرند که رقم یکان آنها زوج باشد و اعدادی بر 5 بخش پذیرند که رقم یکان آنها 0 یا 5 باشد .اعدادی بر 9 و 3 بخش پذیرندکه مجموع رقم هایشان بر 9 بر 3 بخش پذیر باشد.  ارزش یابی پایانی :  - در این مرحله معلم در مورد مفهوم بخش پذیری بر9و5و3و2واز دانش آموزان سوال می کند .  - چند عددنام ببرند که بر 3 بخش پذیر است ؟  - چند عدد نام ببرندکه بر6 بخش پذیر است ؟  - بدون انجام عمل تقسیم بگویند که کدام یک از اعداد زیر بر 9و5 و3 و 2 بخش پذیرند .  12547 – 325 – 30250 – 325620 – 23694 – 42303  تکلیف تمرینی:  از دانش آموزان می خواهیم در منزل اعدادی را نوشته ومشخص کنند بر چند بخش پذیرند وبرای جلسه بعد به کلاس بیاورند.  تمرین خلاقیتی:  1- در جای خالی اعدادی قرار دهید که بر 3 بخش پذیر باشد  1           5           2           4  2- در جای خالی اعدای قرار دهید که بر 9 و3 بخش پذیر باشد.  6           5           2              3- در جای خالی اعدادی قرار دهید که بر 2 بخش پذیر باشد.        2           1           4         

آنچه در این مجموعه وجود دارد:
چکیده
مقدمه  
بیان مسئله
تبین ضرورت و اهمیت موضوع
یک دوره درس پژوهی
برنامه ریزی درس پژوهشی
اهداف کلی
هدف درس پژوهی
حیطه عاطفی
نحوه تقسیم کار
ویژگی های طرح درس ( سناریو  )
زمان بندي نحوه اجرا
چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها
ارزشیابی تدریس
طرح درس
تدریس اول
*بازاندیشی و تجدید نظر براساس تفکر گروه
جلسه دوم درس پژوهی
تعیین امکانات مورد نیاز
ارزشیابی تدریس
معایب تدریس :
چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها
روش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهی
ارایه گزارش پایانی
دیدگاه اعضای شرکت کننده در درس پژوهی پیرامون نقاط قوت و ضعف
راهبرد های یاد دهی – یادگیری
ابزار و امکانات مورد نیاز گروه
چالش های فرا روی گروه :
روش تعیین اثر بخشی نتایج اجرای درس پژوهی:
امکانات مورد نیاز گروه
نتایج حاصله:
فهرست منابع و مآخذ :پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 7,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
توجه: خرید کمتر از 10,000 تومان مشتری گرامی ، برخی بانک ها از جمله بانک ملت اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 10000 تومان را نمی دهند باتوجه به قیمت این محصول اگر در پرداخت مشکلی داشتید از کارت سایر بانک ها برای پرداخت استفاده کنید.
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
50_458115_5816.zip4.6 MB