کافی نت دانشجو (فرهنگیان )

اقدام پژوهی,پایان نامه ,برنامه سالانه,پروژه مهر,درس پژوهی,طرح جابر,طرح کرامت,کارآموزی,طرح توجیهی,پودمان,علمی کاربردی

کلیک کنید

اطلاعیه فروشگاه

دانشجویان و فرهنگیان عزیز در صورت نداشتن ایمیل از ایمیل aminsaleh2031@gmail.com استفاده نمایید. به دلیل عدم دسترسی به منابع تعدادی از فایل ها چنانچه فایلی متعلق به شماست و از اینکه در سایت قرار گرفته ناراضی هستید لطفا با شماره های ذکر شده تماس بگیرید تا در سریعترین زمان نسبت به برداشتن فایل و حذف آن از سایت اقدام نماییم.

دانلود روش تحقیق پيشنهاد خانه اي براي كودكان بدون سرپرست

دانلود روش تحقیق  پيشنهاد خانه اي براي كودكان بدون سرپرست

دانلود روش تحقیق  پيشنهاد خانه اي براي كودكان بدون سرپرست با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 130

بيان مسئله و ضرورت آن :
موضوع مورد پيشنهاد خانه اي براي كودكان بدون سرپرست است . بي سرپرستي بيشتر از آنكه يك مشكل فردي باشد مشكلي اجتماعي است . امروزه در سرتاسر دنيا با افزايش تعداد كودكان بي سرپرست يا بد سرپرست روبه رو هستيم اين روند رو به رشد دلايل زيادي از جمله جنگ ، فقر ، افزايش فساد و فحشا ، اعتياد و ... دارد .
بر اساس آمار سال جاري سرپرستي 17 هزار و 407 كودك بر عهده سازمان بهزيستي است كه از اين تعداد 5/14% به دليل فوت والدين 20% به دليل صلاحيت نداشتن والدين 5/13% به دليل جدايي والدين و 16% كودكان به دليل رها شدن بي سرپرست شده اند.
كودكان بي سرپرست در واقع قربانيان اجتماع هستند . اجتماعي كه نه تنها آنان را از داشتن پدر و مادر و كانون گرم خانواده و به عبارتي از يك حق طبيعي محروم ساخته است بلكه پذيراي آنان نيز نمي باشد و به آنها به چشم سربار مي نگرد . اگر قرار است نگهداري اين كودكان را تنها رفع تكليف فرض نكرده و به اين نكته آگاه باشيم كه در طي چند سال آينده اين كودكان بايد قدرت فعاليت و همگامي با جامعه و حتي توان مطرح شدن به عنوان سرمايه هاي با ارزش براي سازندگي كشور را دارا باشند ميتوان بيان كرد ايجاد چنين خانه و مركز نگهداري امري حياتي است . خانه سرپناهي به كودكان بي سرپرست مي آموزد به جامعه با سربلندي و بدون احساس حقارت و خواري و با توجه به ارزش هاي انساني خود وارد شوند و به جاي پنهان كردن واقعيت و فوران اين خودسركوبي به صورت عقده اي مختلف رواني خود واقعيتشان را بروز دهند و بدانند كه آنها نيز مانند ديگران هستند با اين تفاوت كه در سنين كودكي دچار فقدان موهبت پدر و مادر شده اند و اين امر را دروني كنندكه شكست ها ، پله هاي موفقيت هستند و اين واقعيت سخت موجود ، بخش كوچكي از هستي آنهاست و به جاي زندگي كردن در موضع مظلومانه مسئول هستند كه احساس ترحم اجتماعي را كه ناشي از نمود مظلومانه آنهاست برطرف سازند .
اهداف پروژه :
آبراهام مازلو انديشمند علوم اجتماعي نيازمندي هاي انسان را به 5 گروه زير تقسيم مي كند .
1.    نيازهاي فيزيولوژي (مانند خوراك و پوشاك)
2.    نياز به ايمني و اطمينان (مانند سرپناه و امنيت محل)
3.    نياز به روابط عاطفي (ارتباط با خانواده و فرزندان و پدر و مادر)
4.    نياز به احترام و منزلت اجتماعي (مراودات و مناسبات اجتماعي )
5.    نياز به خوديابي
و بيان مي كند نظريه فوق بر دو اصل استوار است كه:
 الف) علوم انسان ها به منظور تأمين و برآورد نيازهاي خود با توجه به موقعيت و امكانات و طول عمر زندگي تلاش بيشتري را در سطوح اوليه (نيازهاي فيزيولوژيكي ، ايمني و ... ) دارند به طوريكه بخش عظيمي از اوقات و هزينه زندگي را در اين بخش ها مي گذرانند و تا مراحل اوليه به نحو رضايتمند تأمين نگردد به مرحله بعد گرايش كمتري دارد .
ب) چنانچه در راستاي تأمين اين نيازها مشكلات و موانعي پديد آيد انسان به دو شكل عمل مي نمايد .
1.    برخورد مستقيم كه اين خود ناهنجاري اجتماعي ، تعارض و سركشي را به همراه دارد .
2.    بدواً كاري انجام نمي دهد بطور غير مستقيم بعداً در جايي اين تعارض و برخورد را به شيوه اي ديگر نشان مي دهد كه به آن عقده رواني گويند .
همچنین وینیکت در این باره می گوید : در سر چشمه هر یک از گرایشهای ضد اجتماعی همواره فقدان یا محرومیتی وجود دارد.
با توجه به نظريه انديشمندان نتيجه گيري مي شود كه بيشترين تعارضات و ناهنجاري هاي نوجوانان از برخورد مستقيم كمبودهايي است كه در آينده بروز خواهد كرد .
هدف از اين پروژه تجسم معماري راهكاري جامعه شناختی و روانشناختي مرتبط با موضوع با توجه به اقدامات موفق انجام شده است در ساير كشورها مي باشد . هدف طرح فضايي است كه بتواند متضمن تحقق مفاد اعلاميه حقوق كودك بوده و كودكان آن را پذيرا شده و به جايي كه ويژه ومطابق با خواست ها و نيازهاي متفاوت ابعاد زندگي شان است انتقال دهند . اين چنين فضايي بايد داراي تنوع و جذابيت لازم بوده از القاء حس اسارت به كودكان به دور باشد اين فضا با موفقيت خود در جذب كودكان بي سرپرست اهداف زير را مد نظر خواهد داشت :
1.    بهبود شرايط زندگي كودكان به عنوان آسيب پذيرترين قشر جامعه .
2.    كاهش ميزان جرم و بزهكاري .
3.    تأمين سلامت و سعادت امروز و امنيت فرداي جامعه .
4.    آماده كردن كودكان براي ورود به اجتماع .

مباني نظري عام طرح :
طرح خانه كودكان بي سرپرست به منزله ساختماني مجزا و شاخص از ديگر منازل نيست . بلكه به منظور ايجاد فضايي است كه امكانات رفاهي را با عنوان مأمني براي اين كودكان در سطحي وسيعتر فراهم مي آورد به اين منظور هدف القا امنيت در خانه و خانواده كه فقدان بزرگ اين كودكان است در درجه اصلي اهميت قرار مي گيرد .فصل اول : پديده بي سرپرستي

1-1 بي سرپرستي ، عوامل و تبعات
سال 1979 بنابر اعلام سازمان ملل ، سال جهاني كودك نامگذاري شد . پديده هاي شوم اجتماعي نظير گرسنگي ، قحطي ، بيكاري ، بي خانماني ، بيماري هاي جسمي و رواني ، بردگي و خريد و فروش اطفال ، فحشا و بي سرپرستي سرنوشت گروه هاي كثيري از كودكان را تيره ساخته است .
آمار روزافزون اعتياد و طلاق دائماً سير فراواني مشكلات اطفال را افزايش مي دهد و همچنين واقعيت تغييرات اجتماعي در عصر حاضر و علي الخصوص تأثيرات آنها بر ساختار خانواده زندگي كودك امروزي را دچارتحولات بي شماري ساخته است . خانواده در بسياري موارد كامل نيست و با بروز اتفاقات گوناگون شاهد ميزان طلاق و در نتيجه گسترش آمار كودكان بي سرپرست يا كودكاني كه در خانواده هاي از هم پاشيده و تك والدي زندگي مي كنند جهت ديگري از بي سرپرستي را نشان مي دهد . پديده اضمحلال خانواده و در نهايت پديده بي سرپرستي اطفال – در تصوير واقعيت – مجرد و مستقل نبوده بلكه با ساير مسائل اجتماعي در رابطه قوي مي باشد . امروزه آمار فراوان محكومين را كساني تشكيل مي دهند كه در سابقه خانوادگي خود از ضايعه فقدان والدين يا يكي از آنها آسيب ديده اند .
تحقيقات مؤسسه مركزي مشاهده هاي مربوط به كودكان بداخلاق و بي نظم در دنياي غرب آن هم درباره 2855 كودك نشان داده است كه 509 نفر پدر نداشته اند ، 612 نفر مادر نداشته اند ، 409 نفر از پدر و مادر محروم بودند ، 538 نفر نسل نامشروع بودند ، 290 نفر از حق حضانت محروم بودند ، 697 نفر پدري ميگسار داشتند و 264 نفر مادر ميگسار و الكلي داشتند .   
به هر حال با ذكر نمونه هايي از آمار و ارقام مربوط به كودكان بي سرپرست روشن مي شود كه واقعيت بي سرپرستي نه صرفاً متعلق به يك ناحيه خاص بلكه داراي سيطره هاي جهاني است ، و لزوم بررسي هاي عميقي را آن هم در كليه ابعاد با توجه به وسعت قلمرو دامنه آسيب و شدت مسأله نشان مي دهد .
 امروزه علاوه بر فراهم آوردن استانداردهاي لازم زندگي و سلامت جسمي و رواني ، مسأله مهم سعادت اين كودكان است كه در سطوح مختلف تحقيقاتي و اجرايي بايد به آن پرداخته شود.
از هم پاشيدگي خانواده و نيز بسياري عوامل گوناگون ديگر در جامعه ايران كودكان بسياري را در معرض خطر بي سرپرستي و تبعات مشكلات ناشي از آن قرار داده است . ناسازگاري ها در خانواده به خصوص هنگامي كه منجر به جدايي و طلاق شود و يا از دست دادن يكي از والدين ، آسيب پذيري فرزندان را افزايش مي دهد و به طور قطع زمينه را براي بروز آسيب هاي اجتماعي گوناگون آماده تر مي كند . بسياري معتقدند كه ريشه هر نوع رفتار ضد اجتماعي كودكان را مي توان در زمينه و آسيب هاي خانوادگي جستجو كرد .
تا به امروز پژوهش هاي جامعه شناختي در اكثر موارد به بزرگسالان در اجتماع و تجربه هاي آن پرداخته و در كمتر مواردي به كودكان و عكس العملهاي آنان در برابر پديده هايي چون جدايي و طلاق والدين و آثار آن و يا ديگر آسيب هاي وارده بر خانواده پرداخته اند . در صورتيكه كودكان علي رغم سن كم ، داراي قدرت درك و احساسات آسيب پذيرتري هستند و تأثير اين پديده ها بر روح آنان آثار عميق تر و حتي گاهي جبران ناپذيرتري مي گذارد و اين در حالي است كه جامعه آينده هر ملتي به دست كودكان آن ساخته خواهد شد و هيچ جامعه اي نمي تواند به حيات خود ادامه دهد مگر آنكه اعضايي از نظر رواني سالم در آن زندگي كند .

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
توجه: خرید کمتر از 10,000 تومان مشتری گرامی ، برخی بانک ها از جمله بانک ملت اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 10000 تومان را نمی دهند باتوجه به قیمت این محصول اگر در پرداخت مشکلی داشتید از کارت سایر بانک ها برای پرداخت استفاده کنید.
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
29_370802_4885.zip4.9 MB