کافی نت دانشجو (فرهنگیان )

اقدام پژوهی,پایان نامه ,برنامه سالانه,پروژه مهر,درس پژوهی,طرح جابر,طرح کرامت,کارآموزی,طرح توجیهی,پودمان,علمی کاربردی

کلیک کنید

اطلاعیه فروشگاه

دانشجویان و فرهنگیان عزیز در صورت نداشتن ایمیل از ایمیل aminsaleh2031@gmail.com استفاده نمایید. به دلیل عدم دسترسی به منابع تعدادی از فایل ها چنانچه فایلی متعلق به شماست و از اینکه در سایت قرار گرفته ناراضی هستید لطفا با شماره های ذکر شده تماس بگیرید تا در سریعترین زمان نسبت به برداشتن فایل و حذف آن از سایت اقدام نماییم.

پروژه کارآفرینی وطرح توجیهی تولید آجر

پروژه کارآفرینی وطرح توجیهی تولید آجر

دانلود پروژه کارآفرینی وطرح توجیهی تولید آجر بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 33

این پروژه کار آفرینی هم در قالب درس کار آفرینی دانشجویان عزیز قابل ارائه میباشد و هم میتوان به عنوان طرح توجیهی برای دریافت وام های اشتغالزایی به سازمان مورد تقاضا ارائه نمود

فصل اول : تعريف محصول

  آجر فرآورده ايست مصنوعي كه از پختن خشت خشك شده بدست مي آيد.خشت از قالب گرفتن گل توليد مي شود. گل مخلوط ورزيده آب و خاك است. خاك مناسب جهت توليد آجر، خاك رس و مواد رسي ميباشد. خاكي كه مقدار زيادي اكسيد آلومينيوم و سيليكات كلسيم داشته باشد براي آجرسازي بسيار مناسب است. ضمناً مواد خارجي و زائد نظير سنگ ريزه، بخصوص سنگ ريزه هاي آهكي و ريشه گياهان نبايستي در گلي كه براي توليد خشت بكار ميرود وجود داشته باشد. ويژگيهاي خاك مناسب جهت توليد آجر رسي در استاندارد 1162 آمده است. در اينجا به ذكر بعضي از نكات مهم آن مي پردازيم :  از نظر شيميايي خاك رس، سيليكات آلومينوم آبدار به فرمول : AL2O3 , Sio2 , nH2O است. خاك رس پولكي شكل و اندازه ذرات آن تا 2 ميكرون و داراي خاصيت جذب آب و چسبندگي است. خاك رس آجرپزي نقطه ذوب كمتر از 1250 درجه سانتي گراد ميباشد. آجر از نظر روش توليد و نوع مصرف و كيفيت به انواع مختلف تقسيم و به روشهاي دستي و ماشيني توليد ميشود. آجر مورد نظر در اين طرح آجر سفال درجه 1 و 2 و بلوك تيغه اي مي باشد. محصول هاي مورد نظر به ضخامتهاي 4 و 5 و 7 سانتي متر توليد خواهد شد كه در ساختمان سازي علاوه بر پربار بودن داراي نماي مناسب خواهد بود. خصوصيات و مشخصات فني محصول توليدي مورد نظر به شرح صفحات بعد ميباشد. مشخصات ظاهري و بعضي از خصوصيات محصول توليدي :  استاندارد ابعاد آجر نما ماشيني  ضلع    آجر سفالي 70 ميليمتري    آجر سفال 50 ميليمتري    آجر بلوكه    نيم آجر طول عرض ارتفاع    3  220 1105 155    321 5/1100 140    2200 1105 1200    2220 155 140  البته با نصب قالب به شكل ها و ابعاد مختلف بر روي دستگاه توليد خشت ميتوان آجر به اشكال و ابعاد مختلف توليد كرد كه بعضي از مشخصات اين محصولات در صفحات بعد ارائه شده است. ويژگيهاي مقاومت و جذب آب آجر سفال با كيفيت ويژه (درجه 1) و معمولي (درجه 2)  درجه    حداقل ميانگين مقاومت فشاري بر حسب كيلوگرم بر سانتيمتر مربع    حداكثر درصد وزني جذب آب يك    140-120    18-20 دو    10    21-32  كيفيت سطوح خارجي :  آجرهاي سفال بايد خوب پخته شده باشند و سطوح آنها عاري از تركهاي عميق و گسترده بوده و لبه ها و گوشه هاي آنها خسارت نديده باشد  و دانه هاي سنگي كوچك و ذرات آهك منبسط شونده در آنها وجود نداشته باشد، مقطع بريده شده اين آجرها بايد بافت نسبتاً يكنواختي داشته باشد. كلمة خوب پخته شدن نبايد ايجاد ابهام كند و منظور از خوب پخته شدن، بوجود آمدن حالت چسبندگي سراميكي مناسب در جسم آجر ميباشد. ساير مشخصات نظير پيچيدگي در اثر تحدب و تقعر، شور‌ة زندگي، مقاومت در مقابل يخ زدگي بايد مطابق حدود قيد شدة در استاندارد شماره 7 مي باشد.   مواد تشكيل دهندة آجر :  مواد اصلي تشكيل دهندة آجر سفال ماشيني خاك وآب ميباشد. خاك مصرفي در آجر نما خاك رسي است كه اين خاك بايد 15 تا 20 درصد ماسه داشته باشد اگر مقدار ماسه كمتر باشد آجر آن در موقع خشك شدن ترك مي خورد و موقع پختن زياد تغيير شكل ميدهد. اگر ماسه زياد باشد آجر داراي تخلخل زياد شده و از مقاومت فشاري آن كه از ويژگي هاي مهم آن است كاسته ميشود. بنابراين اجزاء تشكيل دهندة خشت 70 تا 75% خاك رس ( كه خود بايد بين 15 تا 20 درصد ماسه داشته باشد) و 25% تا 30% آب ميباشد. ضمناً خاك رس آجر پزي داراي نقطة ذوب كمتر از 1250 درجه سانتيگراد ميباشد. خاك رس مورد مصرف براي ساخت آجر بايد عاري از هر گونه مواد رستني بوده با ويژگي هاي شيميايي و فيزيكي مشخص شده در ذيل مطابقت داشته باشد. (استاندارد شماره 1162) عناصر متشكله تركيبي خاك آجر تركيب شيميايي    حدود قابل قبول اكسيد سيليسيم اكسيد آلومينيوم اكسيد آهن اكسيد كلسيم اكسيد منيزيم    40 تا 60 9 تا 21 3 تا 12 حداكثر 17 حداكثر 4  عواملي كه روي كيفيت آجر اثر نامطلوب دارند. تركيب شيميايي    حدود قابل قبول انيدريد كربنيك  انيدريد سولفوريك كلرورهاي سديم و پتاسيم كسروزن در اثر سرخ شدن 1000 درجه سانتيگراد    حداكثر 5/8 حداكثر 5/0 حداكثر 1/0 حداكثر 16  استاندارد محصول :  آجر توليدي مطابق استاندارد شماره 7 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران توليد خواهد شد. ويژگيهاي خاك مناسب جهت توليد آجر رسي در استاندارد شماره 1162 قيد گرديده است. مواد مصرف و كاربرد  لازم به ذكر است كه سفال درجه يك به عنوان آجر نما به كار برده مي شود كه با كيفيت مناسب و قابل قبول و خواص در حد استاندارد توليد خواهد شد در هنگام مصرف در ساختمانهاي مسكوني، تجاري و صنعتي و ... بدون نياز به اندود يا روكش و نماسازي خود داراي ظاهري جالب بوده و به عنوان نماي ساختمان عمل خواهد كرد. كالاهاي رقيب و جانشين همانگونه كه در قسمت تعريف محصول يادآوري شد يكي از آجرهاي توليدي مورد نظر در اين طرح آجرنما ماشيني مي باشد كه بر اساس استاندارد شماره 7 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران توليد خواهد شد. لازم به توضيح است كه در حال حاضر در كشورمحصول ديگري به نام آجرگري و آجر نما پرسي توليد ميوشد كه تفاوت هاي اساسي از نظر روش توليد و نحوة كاربرد در ساختمان با محصولات توليدي مورد نظر در اين طرح دارد. آجرنماپزي كه فقط جهت نما بكار مي رود و اساس آن پرس نمودن خاك نمدار و سپس پخت آن است كه با توجه به كميت محدود توليد محصول رقيب قابل توجه براي اين محصول نمي تواند باشد. اساس روش توليد آجرگري بر مبناي آماده سازي خاك و رطوبت دار كردن آن و سپس شكل دادن آن بوسيلة خاك و رطوبت دار كردن آن و سپس شكل دادن آن بوسيلة قالب و سپس پخت آن ميباشد. اين محصول صرفاً در ساختمانهاي فاقد نظارت سازمان مسكن و شهرسازي بكار مي رود. به دليل اينكه استاندارد نميباشد و از نظر ورزشي ساختمان ما بسيار سنگين مي كند وهمچنين توليد محدود چون دستي توليد مي شود، لذا نمي تواند مبه عنوان يك رقيب قابل توجه برالي محصول اين طرح يعني آجر ماشيني پاربر باشد. اين محصول يعني آجر تاكنون جانشيني در ايران نداشته است. و پيش بيني مي شود با توجه به ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي در دهة اخير هم چنان به عنوان محصولي اساسي در توليد مسكن و بنا نقش ايفا نمايد. معمولاً بكار بردن هريك از مصالح مذكور به عوامل متعددي از قبيل بدنه ساختمان طراحي اوليه، نوع ساختمان (تجاري، مسكوني، صنعتي و ...) و ذوق و سليقه و قدرت مالي افراد بستگي دارد. بررسي نتايج آمار منتشر شده از سوي مركز آمار ايران در زمينة مسكن نشان دهندة اين واقعيت است كه در سال 1365 تعداد خانوار كل كشور 9.672.477 خانوار و تعداد واحدهاي مسكوني 8.217.375 واحد كه مقايسه اين دو رقم مشخص كننده اين واقعيت است كه تعداد واحدهاي مسكوني موجود، 1.455.102 واحد كتر از تعداد خانوارهاي موجود در كشور بوده است. بعبارت ديگر براي اينكه بازاء هر خانوار يك واحد مسكوني (اعم از ملكي يا اجاره اي) داشته باشيم لازم بوده است كه نزديك به 5/1 ميليون واحد مسكوني جديد در سطح كل كشور احداث مي شد. با توجه به اينكه از مجموع 8.217.737 واحد مسكوني موجود 2.370.000 واحد آن از خشت و چوب يا خشت و گل ساخته شده است چنانچه بخواهيم بمنظور بهبود كيفيت مسكن علاوه بر جبران كسري واحدهاي مسكوني، فقط تعداد 500.000 از واحدهاي مسكوني خشت و چوب را جايگزين كنيم، حداقل 2 ميليون واحد مسكوني بايد در سطح كشور احداث مي شد.

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
101_369325_5308.zip33.2k