اقدام پژوهی,پایان نامه ,برنامه سالانه,پروژه مهر,درس پژوهی,طرح جابر,طرح کرامت,کارآموزی,طرح توجیهی,پودمان,علمی کاربردی
دسته بندی محصولات
کلیک کنید

اطلاعیه فروشگاه

دانشجویان و فرهنگیان عزیز در صورت نداشتن ایمیل از ایمیل aminsaleh2031@gmail.com استفاده نمایید. به دلیل عدم دسترسی به منابع تعدادی از فایل ها چنانچه فایلی متعلق به شماست و از اینکه در سایت قرار گرفته ناراضی هستید لطفا با شماره های ذکر شده تماس بگیرید تا در سریعترین زمان نسبت به برداشتن فایل و حذف آن از سایت اقدام نماییم.

گزارش کارآموزی رشته حسابداری حقوق و مزایای کارمندان

گزارش کارآموزی رشته حسابداری حقوق و مزایای کارمندان

دانلود گزارش کارآموزی رشته حسابداری حقوق و مزایای کارمندان بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 75

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی


این پروژه کارآموزی بسیاردقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

بخش اول :

حقوق پايه و فوق العاده هاي كارمندان 1-1    مقدمه  منظور از تهيه و تدوين اين دستور العمل شناخت كليه پرداختها اعم از حقوق پايه،    فوق العاده ها  مزايا و پاداش كارمندان ايراني و خارجي مي باشد.  1-2    اهداف و مزاياي سيستم 1-2-الف: اهداف: اهداف اين مجموعه را به شرح ذيل مي توان مشخص نمود :  1-    مكانيزه نمودن نحوه محاسبه كليه پرداختهاي كارمندان  2-     ساده بودن روشهاي عملياتي  1-2- ب: مزايا: مزاياي اين روش عبارتند از:  1-    استفاده از سيستم مكانيزه به منظور تغيير و يا حذف كليه پردختها  2-     حذف محاسبات دستي و غيره ماشيني تا حد امكان  1-3    خلاصه  1-3-الف: خلاصه به طور كلي مجموعه پرداخت به كارمندان ايراني و كارمندان خارجي كه حقوق آنان به ريال پرداخت مي كرد عبارتنداز:  1-    حقوق پايه  2- فوق العاده ها 3- حق الزحمه و باز پرداخت هزينه ها 4- پاداشها  1-4- روش عمليات:  ايجاد و محاسبه هر نوع فوق العاده در سيستم به 2 شكل زير انجام مي گيرد.  -    به طور مكانيزه و خودكار- به طور دستي  پرونده پارامتر مربوط به سيستم حقوق كارمندان محتوي كليه اطلاعات لازم مربوط به فوق العاده به شرح زير مي باشد:   -    شماره رمز انواع پرداختها- تاريخ اجراء- نوع محاسبه اعم از اينكه پرداخت بصورت درصدي، مبلغي، ساعتي روزانه كمتر از يك ماه و يا اينكه روزانه بيش از يك ماه باشد.  -     حداكثر پرداخت اعم از اينكه پرداخت به صورت بصورت درصدي باشد و يا ادينكه به صورت مبلغ باشد.  -     شرايط پرداخت با توجه به وضعيت پرسنلي كارمند اعم از وضعيت تاهل يا تجرد- وضضعيت رتبه شخصي و چگونگي وضعيت استخدامي و غيره.  1-4-1: روش مكانيزه فوق العاده ها:  ايجاد، حذف و يا هر نوع اصلاح مربوط به هر يك از فوق العاده هاي تعبيه شده در سيستم با استفاده از اطلاعات پايه اي و ثابت حقوق كارمندان انجام پذير است.  1-4-2- فوق العاده هايي كه بصورت دستي عمل مي گيرند:  به منظور احتساب فوق العاده هائيكه بصورت دستي عمل مي گردند از برگ ورودي – كامپيوتر بنام در برگ اعلام پرداخت، استفاده مي گرددكه طي آن شماره كارمندي شخصي كه استحقاق دريافت فوق العاده را دارد به كامپيوتر اعلام مي گردد.  1-4-3: فوق العاده هاي ثابت و متغير:  اصولاً متغيرها از نظر پرداخت 2 صورت دارند:  الف: پرداختهاي ثابت   ب: پرداختهاي متغير فوق العاده هاي متغير به طور كلي 2 حالت دارند:  1-    فوق العاده هايي كه داراي فرمول محاسبه بوده و عمدتاً بر اساس روزهاي كاركرد و يا ساعات كاركرد محاسبه و به كارمند پرداخت مي گردند. مانند: فوق العاده نوبتكاري، فوق العاده كار در سكو دريا، فوق العاده غواص، فوق العاده اضافه كاري.  2-     فوق العاده هايي كه با توجه به مقررات و بر حسب مورد ممكن است به كارمند پرداخت نشود. مانند: كمك هزينه زايمان، فوق العاده مأموريت  الف: پرداختهاي ثابت: پرداختهاي ثابت بر آن گروه از فوق العاده هايي اتلاق مي گردد كه با توجه به مقررات و شرايط استخدامي كارمند همه ماهه به كارمند پرداخت مي شود.  فوق العاده هاي ثابت ممكن است به طرق ذيل در سيستم ايجاد گردند:  1-    در بدو استخدام كارمند و از طريق برگ اقدامات پرسنلي مانند: فوق العاده ها بدي آب و هوا، فوق العاده محروميت ازتسهيلات زندگي، محروميت از مطب پزشكان.  فوق العاده هاي ثابت عمدتاً 2 حالت دارند:  1-    درصدي از حقوق پايه را تشكيل ميدهند. مانند: بدي آب و هوا و غيره  2-     مبلغي بصورت ثابت پرداخت مي شود مانند: كمك هزينه مسكن  ب: پرداختهاي متغير: پرداختهاي متغير به آن گروه از فوق العاده هايي اتلاق مي گردد كه با توجه به شرايط كار و بر حسب مورد ممكن است به كارمند پرداخت گردد.   1-4-4: فواصل زماني پرداخت فوق العاده ها 1-    ساليانه: فوق العاده هائي ستند كه فقط يكبار در سال قابل پرداخت مي باشند. مانند: پاداش نوروزي.  2-     سه ماهه: فوق العاده هايي هستند كه هر سه ماه يكبار پرداخت مي شود. مانند: فوق العاده مسافرت در خارك. 3-     ماهيانه: پرداخت اينگونه از فوق العاده ها بر اساس ماهيانه صورت مي گيرد. مانند: فوق العاده بدي آب و هوا  4-     روزانه: فوق العاده هايي كه پرداخت آن به كارمندان بر اساس روزمحاسبه مي شود. مثل: فوق العاده نوبتكاري.   فرمول: 5-    ساعتي: فوق العاده هايي كه پرداخت آن به كارمندان بر اساس ساعت محاسبه مي گردد. مانند: فوق العاده غواص. تعداد ساعت * ( بدي آب و هوا+ حقوق پايه*درصد فوق العاده= فرمول  1-5- انتقال اطلاعات:  1-5-1 اطلاعات ورودي: منظور از اطلاعات ورودي اين است كه به هنگام استخدام كارمند در شركت از آن استفاده مي شود. اطلاعات ورودي توسط برگ اعلام پرداخت انجام مي گيرد. كه در اين برگ تمامي مشخصات فردي شخص و چگونگي دريافت حقوق آن مي باشد. براي حذف و يا اصلاح و با تغيير فوق العاده اي ثابت كه به كارمند پرداخت مي شود از برگ اعلام پرداخت كارمند ( سند 32- ح) استفاده مي شود.  الف) حذف و قطع پرداخت: براي حذف و يا قطع پرداخت فوق العاده ثابت زير بايستي در سند 32 –ح قيد گردد: رمز واحد، شماره شناسايي، تاريخ اجرا: بايستي دقيقاً ذكر شود كه از چه تاريخ كامپيوتر نسبت به قطع پرداخت آن فوق العاده اقدام نمايد.  ستون ثابت متغير بودن مبلغ فوق العاده همواره بايستي 1 نوشته شود.  ملاك محاسبه: اگر فوق العاده مورد نظر درصدي است در ستون ملاك محاسبه بايستي صفر نوشته شود. و ستون مبلغ خالي بماند.  مبلغ: اگر فوق العاده مورد نظر مبلغ دار است در ستون مبلغ بايستي صفر نوشته شود و در نتيجه در ستون ملاك محاسبه رقمي نوشته نمي شود.  ب: تغيير و يا اصلاح نرخ فوق العاده: براي اين كار بايستي در سند برگ اعلام پرداخت( 32-ح) اطلاعات زير نوشته مي شود: رمز واحد، شماره شناسايي كارمند، شماره رمز پرداخت مي شود مربوطه.  ستون ثابت و متغير: در مورد فوق العاده ثابت بايستي عدد 1 نوشته شود، تاريخ اجرا، ملاك محاسبه.  در ستون ملاك محاسبه بايستي نرخئ جديد فوق العاده نوشته شود. مثلاً: كارمندي در اصفهان خدمت نموده است و 15 درصد فوق العاده محروميت از تسهيلات زندگي دريافت نموده است. حال به محل ديگري منتقل شده و فوق العاده محروميت از تسهيلات زندگي در محل جديد 20 درصد مي باشد. در اين جا بايستي در ستون ملاك محاسبه نرخ 20 درصد نوشته شود.  1-5-2- انتقال اطلاعات – محاسبه و نگهداري اطلاعات در اين بخش به طور دقيق و روشن از نشخصات عمومي مورد نياز جهت پرداخت يك فوق العاده بيان گرديده است . براي هر يك از فوق العاده ها يك برگ مشخصات پرداخت فوق العاده تهيه شده است.  بديهي است هر نوع تغيير و اصلاحيه جديد در مورد هر يك از فوق العاده كه مي بايستي در برگ مزبور ثبت شود.  مندرجات برگ مشخصات پرداخت فوق العاده به طو رتفكيك عنوان گرديده است.  1- نام فوق العاده  2- علت پرداخت فوق العاده   3- شرايط پرداخت فوق العاده   4- نحوه محاسبه فوق العاده و مبلغ فوق العاده    5- شماره فرم پرداخت  6- مشموليت يا عدم مشموليت مالياتي .  1-6- ضمايم( حقوق پايه )  1-6-الف: برگ اعلام پرداخت كارمندان: اين برگ همان طور كه قبلاً توضيح داده شده كاملاً براي دادن فوق العاده ها به كارمندان تهيه مي شود كه اين برگ شامل اطلاعاتي مثل: به ترتيب برگ: نوع سند، رمز عمل، رمز واحد، شماره حساب، شماره سند و شرح فقط براي رمز متفرقه : كه اين فوق العاده بابت چه كاري پرداخت مي شود. كه قسمت پايين اين برگ اعلام مشخصات بررسي كننده در حسابداري – تصويب كننده، تأييد كننده، تهيه كننده به ترتيب اسم و امضاهاي آن ضروري است.  1-6-ب: برگ مشخصات فوق قالعاده ها : 1- بخش حقوق پايه . اين برگ شامل :  -    علت پرداخت: تسليم نيروي كار كارمندان بابت اشتغال در وزارت نفت  -    شرايط پرداخت: حقوق پايه در قبال تسليم نيروي كار كارمند بابت اشتغال در شركت پرداخت مي شود. و با توجه به ضرورت هاي عملياتي و شرايط كار، مطلق است علاوه بر حقوق پايه، فوق العاده و مزاياي ديگري پرداخت شود.  -     شماره رمز پرداخت  -     نحوه محاسبه: حقوق پايه هر كارمند با توجه به مدارج تحصيلي، سوابق خدمت و ساير مقررات و قوانين از طرف امور اداري تعيين مي شود.  -     حقوق پايه مشمول كسور ماليات و پس انداز بازنشستگي مي باشد.  -     نوع فوق العاده مثلاً ثابت 1-6-فوق العاده بدي آب و هوا  علت پرداخت: اشتغال كارمندان در مناطقي كه طبق تقسيم بنديها و مقررات جاري شركت مناطق گرمسير شناخته مي شوند.  شرايط پرداخت: اين فوق العاده به كارمندداني كه محل دائمي اشتغال آنها در يكي از مناطق گرمسير كشور مي باشد قابل پرداخت است.  شماره رمز پرداخت: 102 مي باشد.  نحوه محاسبه: معادل 25درصد حقوق پايه .  فوق العاده فوق مشمول كسور پس انداز و بازنشستگي يا بيمه مي باشد.  نوع فوق العاده : ثابت.   فوق العاده محروميت از تسهيلات زندگي  نحوه محاسبه: اين گونه فوق العاده محروميت از تسهيلات زندگي با توجه به جداولي كه در آن نام شهرستان و شماره شهرستان و درصد حقوق پايه پرداخت مي گردد.  اينگونه فوق العاده ها به منظور جبران ناراحتي هاي ناشي از خدمت در نقاط دور از مراكز اين فوق العاده در نظر گرفته مي شود و به كارمنداني كه خارج از تهران اشتغال دارند پرداخت مي گردد.  حال به ديگر فوق العاده هايي مي پردازيم كه امكان توضيح بيشتر وجود ندارد و همچنين نحوه محاسبه فوق العاده آنها.  محروميت از مطب دور ي از خانواده اقماري  نحوه محاسبه: معادل 15 درصد ( حقوق پايه + بدي آب و هوا ) براي تمامي ماه اين فوق العاده در زمان مرخصي ساليانه ومرخصي استعلاجي قابل پرداخت مي باشد و مشمول كسر كاليات و حق بيمه مي باشد. و نوع اين فوق العاده ثابت مي باشد.   فوق العاده مأمور پرداخت دستمزد كارگران:  شرايط پرداخت: به آن دسته از كارمنداني قابل پرداخت خواهد بود كه مسئوليت مستقيم پرداخت دستمزد كارگران را در هر نيمه ماه به عهده دارند.  نحوه محاسبه: تا 100 پاكت با پرداخت 000/5000 ريال در هر نوبت 2000 ريال از 101 پاكت تا 2000 پاكت با پرداخت 000/000/10 ريال در هر نوبت 4000 ريال حداكثر مبلغ قابل پرداخت تا ميزان 8000 ريال خواهد بود.


فهرست                                     صفحه

    بخش اول : حقوق پايه فوق العاده كارگران                
مقدمه                                         1    
اهداف و مزاياي سيستم                                 1
خلاصه                                         1
روش عمليات                                     1
انتقال اطلاعات                                     4
 ضمايم ( حقوق پايه )                                 5
فوق العاده بدی آب و هوا                                 6
فوق العاده محروميت از تسهيلات زندگي                         7    
فوق العاده مامور پرداخت دستمزد کارگران                         7    
فوق العاده 2 نوبتكاري صبح و عصر                             8
فوق العاده اضافه كاري                                 8
مقررات مربوط به مرخصي كاركنان                             10
 بخش 1 – 2  وام ها .                                12

مزایای وامها                                     12
تبادل اطلاعات                                     13
بخش 1 – 3  استخدام                                 14
    بخش دوم
خالص حقوق                                     16
اطلاعات پایه ی سیستم حقوق                             16
نحوه محاسبه بازنشستگی وبیمه                            17
نحوه محاسبه پس انداز                                 17    
ماليات بر درآمد                                     18
نحوه محاسبه مالیات بردرآمدحقوق                            21
محاسبه خالص حقوق                                23
اجزا صورت حساب حقوق                                 25    
گزارش صورت ماليات بر درآمد حقوق كاركنان                    27    
حسابداري حقوق                                     28
اهداف و مزایا                                    29


عمليات حسابداري                                 31
    بخش سوم : محاسبات دستمزد كارگران
نحوه تهيه برگ حضور غياب و ارسال به واحد ها                     38
افزايش يا كاهش دستمزد كارگران                             39
كارگراني كه برگ حضور غياب آنها به سيستم وارد نمي شود                 40
    بخش چهارم : تعديلات ايام دستمزد كاگران
نحوه تكميل برگ تعديلات ايام دستمزد                         43
بيماري كارگران                                     43
محاسبه غرامت دستمزد ايام مرخصي                            43    
    بخش پنجم : مرخصي كارگران
نحوه محاسبه دستمزد ايام مرخصي                             44
    بخش ششم : باز خريد مرخصي
محاسبه باز خريد مرخصي                                46    بخش هفتم : فوق العاده ها
كليات                                         47
    بخش هشتم : جدوا انواع فوق العاده هاي نوبتكاري
جدول                                        49
    بخش نهم : فوق العاده مسكن
نحوه محاسبه                                     50    
    بخش دهم : فوق العاده ترميم درآمد
توضيحات                                    50
    بخش يازدهم : فوق العاده عائله مندي
توضيحات                                     51
    بخش دوازدهم : ماليات
توضيحات                                     51
 نواحي محروم و دور افتاده در كشور                         52


    بخش سيزدهم : حق بيمه تامين اجتماعي
توضيحات                                     52
گروه بندي كارگران – محاسبه دستمزد حالات ويژه                     54
عمليات سيستم دستمزد كارگران                             56
اصلاح اشتباهات ويرايش                                 57

    بخش چهاردهم : ويرايش مقابله اي
توضيحات                                     58
    بخش پانزدهم : بودجه
توضيحات                                     59
اصول بودجه                                    61
ساختار و چگونگي تشكيل شماره حسابها                         62
    بخش شانزدهم : چگونگي رمز واحد / شركت
بخش جدول انواع حسابهاي هزينه هاي جاري                        63
 شرح انواع حسابهاي هزينه هاي جاري .                        64

دستور كارهاي تعميراتي                                64
    بخش هفدهم : فرم ها و اسناد
توضيحات                                     65
حسابداري مالي                                     66    
    بخش هجدهم : انواع حسابها و انواع تايپها
توضيحات                                     68

    بخش نوزدهم : گزارشهاي پيمانكاران
توضيحات                                     68    
انواع گزارشهاي پيمانكاران                                 69
    بخش بيستم : حسابداري
توضيحات                                     71

    نتيجه گيري و پيشنهاد                             73        


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
515_363612_9001.zip105.3k