اقدام پژوهی,پایان نامه ,برنامه سالانه,پروژه مهر,درس پژوهی,طرح جابر,طرح کرامت,کارآموزی,طرح توجیهی,پودمان,علمی کاربردی
دسته بندی محصولات
برای دریافت و توضیحات مربوطه لطفا تماس بگیرید خرید ویژه پکیج خرید ویژه پکیج

اطلاعیه فروشگاه

دانشجویان و فرهنگیان عزیز در صورت نداشتن ایمیل از ایمیل aminsaleh2031@gmail.com استفاده نمایید. به دلیل عدم دسترسی به منابع تعدادی از فایل ها چنانچه فایلی متعلق به شماست و از اینکه در سایت قرار گرفته ناراضی هستید لطفا با شماره های ذکر شده تماس بگیرید تا در سریعترین زمان نسبت به برداشتن فایل و حذف آن از سایت اقدام نماییم.

پایان نامه رشته جغرافیا موانع و محدوديتهاي توسعه فيزيكي شهر هاي كوچك

پایان نامه رشته جغرافیا موانع و محدوديتهاي توسعه فيزيكي شهر هاي كوچك

دانلود پایان نامه رشته جغرافیا موانع و محدوديتهاي توسعه فيزيكي شهر هاي كوچك با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 141

دانلود پایان نامه آماده

چكيده:

شهر وايقان يكي از شهرهاي استان اذر بايجان شرقي در منطقه شبستر مي باشد كه از سال 1372 تبديل به شهر شده است.

بيشتر تحقيقات به عمل آمده در منطقه اختصاص به طرحهاي هادي شهر مي باشد. توسعه فيزيكي شهر ها فرآيندي پويا و مداوم است كه طي آن، محدوديت فيزيكي شهر ها، به صورت افقي و عمودي، گسترش       مي يابند. اين پايان نامه به بررسي روند توسعه فيزيكي شهر وايقان طي ادوار گذشته و تعيين عوامل موثر در توسعه و سازماندهي آن مي پردازد. براي رسيدن به اين امر در گام نخست به بررسي روند توسعه شهر وايقان از سال هاي قبل از انقلاب تا سال 1388 شمسي و طرحهاي توسعه آن اشاره شده است.

از اهداف اصلي اين تحقيق مي توان به عوامل و موانع و محدوديت هايي كه در مسير گسترش فيزيكي و توسعه شهر، دخالت دارد اشاره نمود. فرضيه اصلي در رساله كه در بعد كلي مطرح مي شود، موانع و محدوديت هاي طبيعي در راستاي گسترش فيزيكي شهر موثر واقع شده است.

فرضيه ديگر محدوديت هاي انسان ساخت در گسترش و توسعه شهر وايقان چه نقشي ايفا نموده است. در آزمون فرضيه اول،‌بايد اذعان كرد كه شهر وايقان به خاطر داشتن كوره هاي آجرپزي كه نزديكي شهر و همجواري باغات و اراضي كشاورزي و زراعتي و پايين بودن سطح آب زير زميني، از نقاط و عدم توسعه ي شهري در كالبد فيزيكي به صورت اعم بشمار مي رود. آزمون فرضيه دوم نيز، در مورد موانع محدوديت هاي انسان ساخت كه در توسعه فيزيكي، شهر نقش ايفا كند. مي توان در اين مورد اشاره كرد: خطر آهن تبريز – وان       (تركيه) پادگان نظامي نيرو هوايي – كوره هاي آجر پزي – اراضي كشاورزي كه شهر را از طرفين تهديد مي كند اشاره كرد. براي از بين نرفتن باغات و اراضي كشاورزي اطراف شهر، بايد مراقب بود.تا از اين راه به سيماي شهر خدشه اي وارد نشود.

فهرست مطالب
عنوان    صفحه

چکیده     1
فصل اول : كليات   
مقدمه    3
1- 1 –  مراحل تحقيق      4
1- 1 – 1 -  بيان مسئله      4
2 – 1 – 1 – اهداف تحقيق      6
3- 1 – 1 – اهميت ضرورت تحقيق      6
4- 1 – 1 – فرضيه تحقيق      7
5- 1 – 1- پيشينه تحقيق      7
6 – 1 – 1- نوع و روش تحقيق      7
7 – 1 – 1 – مشكلات و محدوديت تحقيق      8
8 – 1 – 1- كاربرد نتايج تحقيق      9
فصل دوم : مباني نظري و تئوريك تحقيق
1 – 2 – رشد شهري      10
2 – 2 – توسعه      10
3 – 2 – توسعه شهري     11
4 – 2 – توسعه فيزيكي شهر     11
5 – 2 – انواع توسعه فيزيكي شهرها      12
6 – 2 - نظريات تحولات فيزيكي شهرها     12
7- 2 – معني و مفهوم توسعه     13
8-2- نظريات مختلف توسعه شهري     13
1- 8– 2 – نظريات قطب رشد      13
2 – 8 – 2 – نظزيه قطب رشد      14
3- 8 – 2 – نظريه راندنيلي     15
4- 8 – 2-    نظريه ليپتون     15
9 – 2 – توسعه پايدار شهري     16
10 – 2 – توسعه پايدار و مسائل زيست محيطي      16
11 – 2 – مسكن و زمين و توسعه پايدار شهري     17
12 – 2 – روشهاي تعيين جهت توسعه فيزيكي شهر      18
13- 2 – روش سنتي تعيين توسعه فيزيكي شهرها     19
14 – 2 – مدل توسعه پايدار زمين براي نواحي با رشد سريع با استفاده از GIS      19
15 – 2 – مدل شبيه سازي و ديناميك شهر      19
16 – 2 – رشد و توسعه داخلي شهر      20
17 – 2- جابجاي شهرها      20
18 – 2 – علائم و نشانه هاي رشد توسعه داخلي شهرها      20
19 – 2 – تاسيسات غير قابل انتقال      21
20 – 2 – ارزش تاريخي و معماري بناها      21
21-2- نظريه هاي شهر گرايي و مهاجرت و تاثيرات بر توسعه      22
22-2- نظريه مطلوبيت مهاجرت داخلي و تاثيران بر توسعه فيزيكي      22
23-2- نظريه در آمد مورد انتظار مهاجر در مقصد و تاثير آن بر توسعه فيزيكي     22
24- 2- مدل رشد شهري كلارك      23
25 – 2 – نظريه توسعه شعاعي ( ساخت قطاعي )      23
26 – 2 – اصول تشكيل دهنده نظريه ساخت قطاعي شهر به اين شرح است      24
27-2-  عوامل موثر در توسعه فيزيكي و كالبدي شهر      24
1-27-2- عوامل طبيعي      24  
2- 27 – 2 - عوامل اقتصادي     26
3 – 27 – 2 - شبكه هاي ارتباطي     27
4 – 27 – 2 - عوامل اصلي رشد جمعيت شهرها       27
28-2- محدودیت های توسعه فیزیکی شهرها    27
1 – 28 – 2 - محدوديت هاي ناشي از عوامل طبيعي       28
2- 28 – 2 - محدوديت هاي ناشي از عوامل اجتماعي      28
3 – 28 – 2-  محدوديت ناشي از عوامل اقتصادي      28
4 – 28 – 2 -  محدوديت ناشي از عوامل فني     29
5 – 28 – 2 -   محدوديت ناشي از عوامل اداري و سياسي      29
29 – 2 - نگرش سيستمي     30
30 – 2 -   توسعه فيزيكي شهر      32
1-30-2- الگوی توسعه فیزیکی شهرها    32
2 – 30 – 2 - شهر ستاره اي ( شعاعي )      33
3 – 30 – 2 -  شهر گسترده ( شطرنجي )      33
4 – 30 – 2-  شهر مدل كهكشاني      33
31- 2- استراتژي توسعه از بالا به سياست شهري      34
32 -2 – استراتژي توسعه از پايين و سياست شهري      35
فصل سوم : شهر نشيني و تحولات اجتماعي و كالبدي دهه هاي اخير
1-3 – سابقه برنامه ريزي شهري در جهان و ايران      39
2-3- مهاجرت در ايران     40
3-3- نتايج و اثرات مهاجرت      41
4-3-تحولات كالبدي شهرهاي  ايران      41
1 – 4 – 3 -  بافت تاريخي ، ايجاد و گسترش هسته اوليه شهرها      42
2 – 4 – 3 - بافت قديمي – شكل گيري شهر ايراني – اسلامي     42
3 – 4 – 3 -  بافت مياني ، رشد آرام شهرها و شروع تغييرات كالبدي در آنها      43
4 – 4 –  3 - بافت جديد با رشد شتابان شهر سازي و گسترش بي رويه شهرها     43
5-3-  عوامل موثر در سازمان يابي فضاهاي شهري در ايران      44  
6-3- نظام شهر ايران در دوره پنجاه ساله 1385 – 1335      45
8-3-    تحليل از رشد و توسعه فيزيكي شهرهاي ايران      47
9-3-    نقش شهرهاي كوچك و متوسط در توسعه پايدار شهري     49
10-3- نقش و جايگاه شهرهاي كوچك در شبكه شهري ايران     50
11-3- اهميت و ضرورت بررسي شهرهاي كوچك      51
12-3- نگاهي به تحولات اقتصادي ايران در دهه هاي اخير      53
13-3- برنامه ريزي و انواع آن      53
14-3- حرايم و محدوده متعارف در شهر سازي      56
15-3- الگوي توسعه بيروني شهر      57
16-3- اشكال برنامه ريزي     59
1-16-3- برنامه ريزي محلي ( شهر ) ( Local planning )       59
2-16-3- برنامه ريزي روستايي ( Rural planning )      59
3-16-3- برنامه ريزي  ناحيه اي ( Regional planning )       60
4-16-3- برنامه ريزي  ملي ( National planning )       60
5-16-3-برنامه ريزي  بين المللي ( Internlianal planning )      60
17 – 3 – طرح هاي شهر سازي در ايران     60
18 – 3 - سرانه و تراكم زمين شهري     64
19 – 3 -  عوامل گسترش شهرها     68
20 – 3-  الگوهاي توسعه فيزيكي شهري      69
21 – 3 -  نتنيجه گيري فصل سوم     72
فصل چهارم: شناسایی محدوده مورد مطالعه
1 – 4 - موقعيت استان اذربايجان شرقي     73
2 – 4 -  مورفولوژي و اوضاع طبيعي استان      74
3 – 4 -  ويژگيهاي عمده جغرافيايي و اقليمي شهرستان شبستر    74
4 – 4 -  موقعيت ووسعت شهرستان     74
5 – 4 -  توپوگرافي منطقه     76
6 – 4 - اقليم     78
1 – 6 – 4 –بارش     78
2 – 6 – 4 -رطوبت     79
3 – 6 – 4 – دما     79
4 – 6 – 4 – باد    79
5 – 6 – 4 -  تعيين ماههاي خشك مرطوب و نوع اقليم منطقه      79
7 – 4 - حوزه هاي آبريز شبكه رودخانه ها     80
8- 4 – بررسي و شناخت شهر وايقان     80
1 – 8 – 4 -  پيشينه تاريخي وايقان     81
9 – 4 - وجه تسمیه وايقان      86
10 – 4 -  كليماتولوژي منطقه و شهر وايقان     89
11- 4- پراكندگي خاك در شهر وايقان      91
12 – 4 - پوشش گياهي وايقان     92
13 – 4 - هيدرولوژي منطقه و شهر وايقان     95
1 – 13 – 4 - بارش باران هاي جوي      95
2 – 13 – 4 - آب هاي سطحي ( رودخانه هاي فصلي – سيلاب ها )     95
4- 13 – 4 - سيلاب ها     95
14 – 4 - آب هاي زير زميني و چشمه ها – قنات ها – چاه ها     96
1 – 14 -4 - چشمه ها     96
2 – 14 – 4 - قنات ها     97
3 – 14 – 4 - چاه ها     100
15 – 4 -  اتصال به شبكه موجود     100
1 – 15 – 4 -  شيب زمين      101
2 – 15 – 4 - سيل گيري      101
16 – 4 -  نحوه دفع ابهاي سطحي و منابع آب شهر     101
17 – 4 -  نوع اراضي     101
18 – 4 - جهات توسعه در گذشته     102
19 – 4 - موقعيت و وسعت شهر     102
20 – 4 - رطوبت نسبي     103
21 – 4 -  در مورد گسل و زلزله شهر وايقان      104
1 – 21- 4-  بررسي خصوصيات تكتونيكي زمين زلزله     104
22 – 4 – خصوصيات اجتماعي و جمعيتي شهر      107
1 – 22 – 4 - جمعيت      107
2 – 22 – 4 -  تراكم كلي جمعيت  در سطح شهر و تغييرات آن در مناطق مختلف      107
3 – 22- 4 -  خصوصيات جمعيتي و تركيب آن در وضع جمعيت در گذشته و حال مهاجرت و رشد جمعيت      109
4 – 22 – 4 - جمعيت ، خانوار و نرخ رشد     110
5 – 22- 4 - ساختار جنسي     111
6 – 22 -4 - ساختار سني      113
7 – 22 – 4 -  حركات طبيعي ( وقايع چهار گانه )      115
8 – 22 – 4 -  حركات اجتماعي يا مكاني جمعيت ( مهاجرت )      116
9 – 22 – 4 -  مهاجرت      117
23 – 4 – خصوصيات فرهنگي جمعيت     118
1 – 23 – 4 -  سواد      118
2 – 23 – 4 -  آموزش    118
3 – 23 -4 - زبان      119
4 – 23 – 4 – مذهب     119
24 – 4 - ويژگي هاي اقتصادي شهر وايقان     119
25 – 4 - تصوير كلي فعاليت هاي اقتصادي شهر در زمينه تجارت ،صنعت ، كشاورزي و خدمات     120
1 – 25 – 4 – كشاورزي     121
2 – 25 – 4 -  باغداري     122
3 – 25 – 4 - دامداري      122
26 – 4 -  بررسي وضع  توپوگرافي شهر وايقان      125
27 – 4 - جهات توسعه شهر گذشته      126
28 – 4 - روند گسترش و مراحل توسعه آن      127
1 – 28 – 4-  هسته اوليه شهر      128
2 – 28 – 4 -  مراحل اول گسترش      128
3 – 28 – 4 - مراحل دوم گسترش     129
4 – 28 – 4 -  گسترش تا سال 1373      129
5 – 28 – 4 - گسترش از سال 1384 به بعد     129
29 – 4 - نتيجه گيري      130
فصل پنجم : يافته هاي تحقيقات و پيشنهادات
1 – 5 - مقدمه      131
2 – 5 – موانع ، امكانات و ساماندهي توسعه فيزيكي شهر وايقان      131
1 – 2 – 5 -  مانع كوره آجرپزي در قسمت شمال غربي وايقان      131
2 – 2 – 5 - اراضي مرغوب كشاورزي      131
3 – 2 – 5 - راه آهن      132
4 – 2 – 5 -پادگان نظامي     132
5 – 2 – 5 -  بن بست بودن شهر وايقان      132
6 – 2 – 5 -  شوره زار بودن زمين هاي اطراف و آفت آبهاي زير زميني      133
7 – 2 – 5 – نتيجه گيري و پیشنهادات      133
شعر در مورد وايقان     137
منابع و مآخذ     138
 


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
94_351173_8691.zip1.3 MB