اقدام پژوهی,پایان نامه ,برنامه سالانه,پروژه مهر,درس پژوهی,طرح جابر,طرح کرامت,کارآموزی,طرح توجیهی,پودمان,علمی کاربردی
دسته بندی محصولات
کلیک کنید

اطلاعیه فروشگاه

دانشجویان و فرهنگیان عزیز در صورت نداشتن ایمیل از ایمیل aminsaleh2031@gmail.com استفاده نمایید. به دلیل عدم دسترسی به منابع تعدادی از فایل ها چنانچه فایلی متعلق به شماست و از اینکه در سایت قرار گرفته ناراضی هستید لطفا با شماره های ذکر شده تماس بگیرید تا در سریعترین زمان نسبت به برداشتن فایل و حذف آن از سایت اقدام نماییم.

پایان نامه رشته علوم اجتماعی بررسی تأثیراشتغال مادران بر سازگاری اجتماعی پسران مقطع راهنمایی شهرستان شهریار

پایان نامه رشته علوم اجتماعی بررسی تأثیراشتغال مادران بر سازگاری اجتماعی پسران مقطع راهنمایی شهرستان شهریار

دانلود پایان نامه آماده

دانلود پایان نامه رشته علوم اجتماعی بررسی تأثیراشتغال مادران بر سازگاری اجتماعی پسران مقطع راهنمایی شهرستان شهریار با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداصفحات 72

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیراشتغال مادران بر سازگاری اجتماعی پسران مقطع راهنمایی شهرستان شهریار در سال تحصیلی 81-1380انجام گردید. جامعه آماری شامل همه ی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان شهریار بوده که باروش نمونه گیری در دسترس 76 نفر انتخاب شده اند در دو گروه 44 نفری که مادران غیر شاغل(خانه دار) و32 نفر مادران شاغل داشتند به  پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیزنیا(cpi) پاسخ دادند. این  پژوهش دو فرضیه داشت که ،پس از تحلیل داده ها نتایج زیر را نشان داده است. فرضیه اول مبنی بر وجود رابطه معنی دار بین اشتغال مادران وسازگاری اجتماعی پسران در سطح معنی دار 05/0 رد گردیده و 277/0= t بدست آمده حاکی از عدم وجود رابطه می باشد. فرضیه دوم مبنی بر وجود رابطه معنی دار بین چه کسانی  وسازگاری اجتماعی پسران در سطح معنی دار 05/0 ونتایج تحلیل ANOVA رد گردیده وحاکی از عدم وجود رابطه می باشد یعنی،اشتغال مادران،تأثیر در سازگاری اجتماعی فرزندان پسر ندارد.                 

مقدمه  

سازگاری اجتماعی نوجوانان روسو در قرن 17 مقالات متعددی در زمینه مسائل کودکان ارائه داد وعنوان کرد که کودکان زمینه ذاتی تشخیص درست از نادرست را دارا هستند،ولی تحت تأثیر قیود اجتماعی قرار گرفته اند. وی معتقد بود که کودک به طور ذاتی کارشگر فعالی است که تونائیهای بی شماری دارد واگر بزرگسالان زیاد دخالت نکنندتوانائیهایش شکوفا خواهد شد.(دبس، 1353).  نظرات افرادی مانند فروید،دیوئی وتغییرات اجتماعی حاصل شده در قرن حاضر تربیت کودک را دوباره مطرح کرد. بطور خلاصه برخی از دانشمندان معتقدند کودک، موجودی گیرنده ودارای مغز انفعالی است که صرفاً به عوامل محیطی مانند تشویق وتنبیه پاسخ داده ورفتارش را بدینسال پایه گذاری می کند برخی دیگر تصور می کنند که رشد ونمو کودک در اثر یادگیری فعالانه او با محیط است وبه واسطه ابتکار وفعالیت وکسب تجارت شکل می گیرد امروزه ما شاهد آن هستیم که مهمترین اهمیت را برای کودکان قائل هستند دانشمندان گوناگون مطالعات گسترده ای در مورد نحوه رشد وپرورش کودکان دنبال می کنند اغلب متخصصین دوران کودکی وبه ویژه از تولد تا 6-5 سالگی را دوران پی ریزی شخصیت واساس مهمی برای رفتارهای آتی فرد می توانند آنان معتقدند شخصیت پدر ومادر وکیفیت آنان، بیش از هر عامل دیگری در تربیت وتکوین شخصیت طفل اثر گذار می باشد. والدین اولین کسانی هستند که در آئینه وضمیر حساس کودک نقش می بندند البته افراد دیگری به غیر از پدر ومادر در شکل گیری عادات ورفتارهای کودک مؤثر هستند ولی کیفیت این تأثیر گذاری نسبت به والدین به خصوص ما در دوران اولیه زندگی ضعیف می باشد. مطالعات نشان داده است که اختلاف خانوادگی واشتباهات تربیتی ونیز بی اطلاعی والدین از تأثیر رفتار خود، عوامل مؤثری هستند که در سرنوشت آتی کودک سازگاریها وناسازگاریها، خوشبختی یا بد بختی او مؤثر هستند(قاسمی 1357) همه ما می دانیم که در میان همه پستانداران، نوزاد آدمی ناتوان ترین آنهاست وبه طولانی ترین دوره رشد نیاز دارد تا بتواند به کلیه فعالیتها ومهارتهای ویژه خود تسلط یابد فرزند آدمی، سالها وابسته است وتا دست یافتن به مرحله استقلال باید دوره طولانی یادگیری واکنش متقابل را از سربگذارند(اتکینسون، 1368). اما پژوهشهایی که برروی نفرادان صورت گرفته،به طور فزاینده ای حاکی از آن است که چنین تأثیری جنبه متقابل دارد. یعنی رفتار  نوزاد نیز پاسخهای والدین را شکل می دهد. برای مثال نوزادی که با قرار گرفتن در آغوش مادر آرام می گیرد احصاص بسندگی ووابستگی را در مادر ازدیاد می بخشد. ماسن وهمکاران(1990) معتقدند بر طبق نظر بالبی نتیجه عمده کنش متقابل بین مادر وفرزند، به وجود آمدن نوعی وابستگی عاطفی است این ارتباط عاطفی سبب می شود که کودک به دنبال آسایش حاصل از وجود مادر باشد به خصوص هنگامی که احساس ترس وناامنی می کند، این وابستگی به مادر، نتایج طولانی خواهد داشت این نتایج عبارت است از : فراهم آمدن سرمایه از امنیت عاطفی برای کودک وپی ریزی شالوده رابطه بعدی کودک با والدین اش ونیز نفوذی که آنها بعداً می توانند در اوداشته باشند. -    هر چند كودك انسان ظاهراً تمايلي فطري براي دلبستگي به ديگران دارد، اينكه كودك به كدام يك از والدين وابسته شود و نيز شدت و كيفيت وابستگي او تا حد زيادي بستگي به رابطه فردي والدين با كودك دارد. مطالعات نشان داده است در اغلب خانواده ها تاثير مادران در خلق و خوي كودكان بيشتر از پدران است. البته دليل اين امر شايد ناشي از آن باشد كه قسمت اعظم مسئوليت پرورش فرزند به مادر محول مي شود اين تاثير مادري در صورتي كه به حد افراد نباشد هيچ گونه اثر سويي برشخصيت كودكان به جا نمي گذارد (راجرز، . 1357).  -    كاركرد زنان در خارج از خانه همانند ديگر پديده هاي اجتماعي اززمان به زمان ديگر متحول مي شود و اين تحول و تغييرات ناشي از آن مي تواند مورد مطالعه قرار گيرد (جار اللهي 1373).  -    از ديدگاه روان شناسي، اشتغال زن،  اولين اثرش تغيير در نحوة اجتماعي و تعاون با انسان هاست كه مي تواند روي خود پنداري آنها و همچنين موفقيت ايشان در امور مربوط به خانه  فرزندان تاثير بگذارد. از طرفي تثيرات مثبت آن در رابطه با پيشرفت و توسعه اجتماعي است مثل كنترل مواليد، جلوگيري از فرهنگ مصرف گرايي و رشد فرهنگي و اجتماعي، از طرفي، تاثيرات منفي به علت قبول بر مسئوليت بيشتر ، عدم تخصيص وقت كافي براي كودكان، ارتباطات كوتاه جنبي با همسر و فرزندان و پرخاشگري نسبت به كودكان مي تواند از علل و عوامل  شروع بحث هاي خانوادگي و در نتيجه ايجاد ناسازگاري بين زوجين و ديگر اعضاي خانواده شود ( موئل، مترجم رضوي 1367).  مينوچين (1974) عنوان مي كند، خانواده خود يك كل ساختاري است يك واحد كل كه عناصر درون آن بهم وابسته اند . تعاملات درون سيستم خانواده متقابل  هستند و اين تعاملات براي همسازي و انطباق با يكديگر هستند .  پيش از آنكه روان شناسي و روان كاوي در دنياي ناشناخته درون انسان به كاوش بپردازند و پيش از آنكه بهداشت رواني و نقش آن در حفظ سلامت ارتباط هاي اجتماعي شناخته شود اغلب ناسازگاري ها و رفتارهاي غير اجتماعي و  ضد اجتماعي به علت هاي نامعلوم  نسبت داده مي شود و به جاي هر نوع درمان و كمكي به فرد، صرفا از راه مجازات هاي غير عادلانه ظلمي مضاعف بر او روا مي داشتند. ترديدي نيست كه انواع بزه كاريها و جرائم اجتماعي، ريشه در نابساماني هاي رواني دارد كه  آن نيز اگر علل بيولوژيك نداشته باشد. معلول محيط ناسالم اجتماعي است مطالعه نهاد خانواده و بررسي تغيير و تحولات آن ، از جمله مسائلي است كه طي قرون و اعصار، مورد توجه محققان و عالمان بوده و در دهه هاي اخير نيز از ديد مكاتب مختلف مورد بررسي قرار گرفته است و به عنوان مثال، مكتب كاركردگرايي ساختي، معتقد است كه اجزاء تشكيل دهنده يك نظام اجتماعي مرتبط به هم و وابسته به يكديگر و عملكرد هر يك از اجزاء دوام و بقاء جامعه را موجب مي شود  در اين ديدگاه خانواده سازماني اجتماعي و متشكل  از افرادي است كه در رابطه با هم هستند . اين سازمان كاركردهايي دارد كه به بقا اجتماع كمك مي كند.  پارسونز كه يكي از طرفرادان اين مكتب  است، اعتقاد دارد جوامع انساني به سمت و سويي حركت مي كنند. صاحبنظران بر اين باورند  از بين اعضاء خانواده آن كس كه در تربيت كودك نقش اساسي و مهمي بر عهده دارد،‌ مادر مي باشد. علت اين امر شايد اين  باشد كه همان ابتدا طفل، بيشترين كنش و واكنش عاطفي خود را با مادر برقرار مي كند.


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
208_339305_6346.zip65k