کافی نت دانشجو (فرهنگیان )

اقدام پژوهی,پایان نامه ,برنامه سالانه,پروژه مهر,درس پژوهی,طرح جابر,طرح کرامت,کارآموزی,طرح توجیهی,پودمان,علمی کاربردی

کلیک کنید

اطلاعیه فروشگاه

دانشجویان و فرهنگیان عزیز در صورت نداشتن ایمیل از ایمیل aminsaleh2031@gmail.com استفاده نمایید. به دلیل عدم دسترسی به منابع تعدادی از فایل ها چنانچه فایلی متعلق به شماست و از اینکه در سایت قرار گرفته ناراضی هستید لطفا با شماره های ذکر شده تماس بگیرید تا در سریعترین زمان نسبت به برداشتن فایل و حذف آن از سایت اقدام نماییم.

طراحی آموزشی علوم سوم ابتدایی مواد اطراف ما

طراحی آموزشی علوم سوم ابتدایی مواد اطراف ما دانلود طراحی آموزشی علوم سوم ابتدایی مواد اطراف ما کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات16روش تدریس بارش مغزی آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ازنظرپیاژه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی ریاضی اول ابتدایی درس تقارن

 طراحی آموزشی ریاضی اول ابتدایی درس تقارن  دانلود طراحی آموزشی ریاضی اول ابتدایی  درس تقارن کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات16روش تدریس تفکر استقرایی آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاق ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی ریاضی ششم ابتدایی روش حل مسأله

طراحی آموزشی ریاضی ششم ابتدایی روش حل مسأله دانلود طراحی آموزشی  ریاضی ششم ابتدایی روش حل مسأله کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات19 آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ازنظرپیاژه    ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی ریاضی پایه ششم ابتدایی جدول تناسب

طراحی آموزشی ریاضی پایه ششم ابتدایی جدول تناسب  دانلود طراحی آموزشی  ریاضی پایه ششم ابتدایی جدول تناسب کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات18روش تدریس روش فعال یاددهی آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه      ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی ریاضی سوم ابتدایی خواندن ساعت

طراحی آموزشی  ریاضی سوم ابتدایی خواندن ساعت دانلود طراحی آموزشی   ریاضی سوم ابتدایی خواندن ساعت کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات14روش تدریس قیاسی آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ازنظ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی ریاضی سوم ابتدایی الگوی تقارن

 طراحی آموزشی  ریاضی سوم ابتدایی الگوی تقارن دانلود  طراحی آموزشی   ریاضی سوم ابتدایی الگوی تقارن کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات17روش تدریس پیش سازمان دهنده آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه    &nb ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی ریاضی پنجم ابتدایی مفهوم حجم

 طراحی آموزشی ریاضی پنجم ابتدایی مفهوم حجم دانلود  طراحی آموزشی  ریاضی پنجم ابتدایی مفهوم حجم کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات14روش تدریس یادآرو یادسپار آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی ریاضی ششم ابتدایی جمع آوری ونمایش داده ها

طراحی آموزشی ریاضی ششم ابتدایی جمع آوری ونمایش داده ها دانلود طراحی آموزشی ریاضی ششم ابتدایی جمع آوری ونمایش داده ها کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات14روش تدریس مکاشفه ای آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی پایه چهارم ابتدایی آموزش قرآن کریم

طراحی آموزشی  پایه چهارم ابتدایی آموزش قرآن کریم دانلود طراحی آموزشی   پایه چهارم ابتدایی آموزش قرآن کریم کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات15روش تدریس فعال آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی ریاضی سوم ابتدایی ضرب اعداد یک رقمی

طراحی آموزشی ریاضی سوم ابتدایی ضرب اعداد یک رقمی دانلود طراحی آموزشی  ریاضی سوم ابتدایی ضرب اعداد یک رقمی کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات17 آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ازنظرپیاژه  & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی ریاضی پایه اول ابتدایی مقایسه ی اعداد

طراحی آموزشی ریاضی پایه اول ابتدایی مقایسه ی اعداد دانلود طراحی آموزشی  ریاضی پایه اول ابتدایی مقایسه ی اعداد  کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات13روش تدریس سقراطی آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی پایه سوم ابتدایی معرفی کیلومتر

 طراحی آموزشی پایه سوم ابتدایی معرفی کیلومتر دانلود  طراحی آموزشی  پایه سوم ابتدایی معرفی کیلومتر کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات14 آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ازنظرپیاژه   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی پایه پنجم ابتدایی تاریخچه ی جانداران

طراحی آموزشی پایه پنجم ابتدایی تاریخچه ی جانداران دانلود طراحی آموزشی  پایه پنجم ابتدایی تاریخچه ی جانداران کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات13روش تدریس همیاری و اکتشافی آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     ر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی ریاضی سوم ابتدایی شعاع وقطر دایره

طراحی آموزشی ریاضی سوم ابتدایی شعاع وقطر دایره دانلود طراحی آموزشی ریاضی سوم ابتدایی شعاع وقطر دایره کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات12 آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ازنظرپیاژه    &n ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی ریاضی ششم ابتدایی تقریب زدن

 طراحی آموزشی ریاضی ششم ابتدایی تقریب زدن دانلود  طراحی آموزشی ریاضی ششم ابتدایی تقریب زدن کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات15 آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ازنظرپیاژه    &n ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی ریاضی پایه ششم ابتدایی کسر و عدد مخلوط

طراحی آموزشی ریاضی پایه ششم ابتدایی کسر و عدد مخلوط دانلود طراحی آموزشی  ریاضی پایه ششم ابتدایی درس کسر و عدد مخلوط کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات16 آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ازنظرپیاژه  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی ریاضی ششم ابتدایی درس آمار

طراحی آموزشی  ریاضی ششم ابتدایی درس آمار دانلود طراحی آموزشی   ریاضی ششم ابتدایی درس آمار کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات15روش تدریس مکاشفه ای آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی از ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
تعداد صفحه(5):