کافی نت دانشجو (فرهنگیان )

اقدام پژوهی,پایان نامه ,برنامه سالانه,پروژه مهر,درس پژوهی,طرح جابر,طرح کرامت,کارآموزی,طرح توجیهی,پودمان,علمی کاربردی

کلیک کنید

اطلاعیه فروشگاه

دانشجویان و فرهنگیان عزیز در صورت نداشتن ایمیل از ایمیل aminsaleh2031@gmail.com استفاده نمایید. به دلیل عدم دسترسی به منابع تعدادی از فایل ها چنانچه فایلی متعلق به شماست و از اینکه در سایت قرار گرفته ناراضی هستید لطفا با شماره های ذکر شده تماس بگیرید تا در سریعترین زمان نسبت به برداشتن فایل و حذف آن از سایت اقدام نماییم.

سناریو والگوی تدریس علوم پنجم دبستان دستگاه عصبی بدن

 سناریو والگوی تدریس علوم پنجم دبستان دستگاه عصبی بدن دانلود  سناریو والگوی تدریس علوم پنجم  دبستان دستگاه عصبی بدن بافرمت ورد وقابل ویرایش در15صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر کاملترین و دقیقترین ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

سناریو والگوی تدریس ریاضی پنجم دبستان محیط دایره

 سناریو والگوی تدریس ریاضی پنجم دبستان محیط دایره  دانلود  سناریو والگوی تدریس ریاضی پنجم دبستان محیط دایره بافرمت ورد و قابل ویرایش در16صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر کاملترین و دقیقترین سنا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

سناریو والگوی تدریس بخوانیم پنجم ابتدایی درس شجاعت

سناریو والگوی تدریس بخوانیم پنجم ابتدایی درس شجاعت دانلود سناریو والگوی تدریس بخوانیم پنجم ابتدایی درس شجاعت بافرمت ورد وقابل ویرایش در14صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر کاملترین و دقیقترین سناریو و الگوی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

سناریو والگوی تدریس ریاضی پنجم دبستان مساحت دایره

سناریو والگوی تدریس ریاضی پنجم دبستان مساحت دایره سناریو والگوی تدریس ریاضی پنجم دبستان مساحت دایره بافرمت ورد وقابل ویرایش در20صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر کاملترین و دقیقترین سناریو و الگوی تد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

سناریو والگوی تدریس بخوانیم پنجم ابتدایی درس سرود ملی

سناریو والگوی تدریس بخوانیم پنجم ابتدایی درس سرود ملی دانلود سناریو والگوی تدریس  بخوانیم پنجم ابتدایی درس سرود ملی بافرمت ورد وقابل ویرایش در14صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر کاملترین و دقیقترین سناری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

سناریو والگوی تدریس بخوانیم پنجم ابتدایی سرودی برای پاکی

 سناریو والگوی تدریس بخوانیم پنجم ابتدایی سرودی برای پاکی  دانلود سناریو والگوی تدریس بخوانیم پنجم ابتدایی سرودی برای پاکی بافرمت ورد وقابل ویرایش در14صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر کاملترین و دقیقترین سن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

سناریو والگوی تدریس بخوانیم پنجم ابتدایی کتاب های مرجع

 سناریو والگوی تدریس بخوانیم پنجم ابتدایی کتاب های مرجع   دانلود سناریو والگوی تدریس بخوانیم پنجم ابتدایی کتاب های مرجع  بافرمت ورد وقابل ویرایش در 14صفحه   شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر کاملترین و دقی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

سناریو والگوی تدریس هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی درس اسراف

سناریو والگوی تدریس هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی درس اسراف دانلود سناریو والگوی تدریس  هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی درس اسراف بافرمت ورد وقابل ویرایش در14صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر کاملترین و دقیقترین ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

سناریو والگوی تدریس تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایی درس وحدت

 سناریو والگوی تدریس تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایی درس وحدت   دانلود سناریو والگوی تدریس تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایی درس وحدت  بافرمت ورد وقابل ویرایش در14صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر کاملترین و دقیق ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

سناریو والگوی تدریس هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی درس حق مردم

 سناریو والگوی تدریس هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی درس حق مردم  دانلود سناریو والگوی تدریس هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی درس حق مردم بافرمت ورد وقابل ویرایش در14صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر کاملترین و دقیقتری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

سناریو والگوی تدریس تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایی درس ایثار و فداکاری

 سناریو والگوی تدریس تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایی درس ایثار و فداکاری     دانلود سناریو والگوی تدریس تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایی درس ایثار و فداکاری بافرمت ورد وقابل ویرایش در 16صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر کاملترین و دقیق ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

سناریو والگوی تدریس هدیه های آسمانی پنجم درس صبح روز بعد

سناریو والگوی تدریس هدیه های آسمانی پنجم درس صبح روز بعد دانلود سناریو والگوی تدریس هدیه های آسمانی پنجم درس صبح روز بعد بافرمت ورد وقابل ویرایش در13صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر کاملترین و دقیقترین سناریو و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

سناریو والگوی تدریس بخوانیم پنجم ابتدایی دوست صمیمی و دانا

سناریو والگوی تدریس بخوانیم پنجم ابتدایی دوست صمیمی و دانا دانلود سناریو والگوی تدریس بخوانیم پنجم ابتدایی دوست صمیمی و دانا بافرمت ورد وقابل ویرایش در14صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر کاملترین و دقیقترین سناریو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

سناریو والگوی تدریس ریاضی پنجم ابتدایی بخش پذیری

 سناریو والگوی تدریس ریاضی پنجم ابتدایی بخش پذیری دانلود سناریو والگوی تدریس ریاضی پنجم ابتدایی بخش پذیری بافرمت ورد وقابل ویرایش در15صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر کاملترین و دقیقترین سناریو و الگوی ت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

سناریووالگوی تدریس علوم پنجم ابتدایی تغییرات مواد

سناریووالگوی تدریس علوم پنجم ابتدایی تغییرات مواد    دانلود سناریووالگوی تدریس علوم پنجم ابتدایی تغییرات مواد بافرمت ورد وقابل ویرایش در 16صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر کاملترین و دقیقترین سناریو و الگوی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان
تعداد صفحه(1):