کافی نت دانشجو (فرهنگیان )

اقدام پژوهی,پایان نامه ,برنامه سالانه,پروژه مهر,درس پژوهی,طرح جابر,طرح کرامت,کارآموزی,طرح توجیهی,پودمان,علمی کاربردی

کلیک کنید

اطلاعیه فروشگاه

دانشجویان و فرهنگیان عزیز در صورت نداشتن ایمیل از ایمیل aminsaleh2031@gmail.com استفاده نمایید. به دلیل عدم دسترسی به منابع تعدادی از فایل ها چنانچه فایلی متعلق به شماست و از اینکه در سایت قرار گرفته ناراضی هستید لطفا با شماره های ذکر شده تماس بگیرید تا در سریعترین زمان نسبت به برداشتن فایل و حذف آن از سایت اقدام نماییم.

سناریو والگوی تدریس بخوانیم سوم ابتدایی درس فداکاران

 سناریو والگوی تدریس بخوانیم سوم ابتدایی درس فداکاران  دانلود  سناریو والگوی تدریس بخوانیم سوم ابتدایی درس فداکاران بافرمت ورد وقابل ویرایش در15صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر کاملترین و دقیقترین ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

سناریو والگوی تدریس علوم سوم دبستان آب بر روی زمین

 سناریو والگوی تدریس علوم سوم دبستان آب بر روی زمین   دانلود سناریو والگوی تدریس علوم سوم دبستان آب بر روی زمین بافرمت ورد وقابل ویرایش در12صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر کاملترین و دقیقترین سناریو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

سناریو والگوی تدریس علوم سوم دبستان گرما و مواد

 سناریو والگوی تدریس علوم سوم دبستان گرما و مواد        دانلود سناریو والگوی تدریس  علوم سوم دبستان گرما و مواد بافرمت ورد وقابل ویرایش در 12صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر کاملترین و دقیقترین سنار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

سناریو والگوی تدریس هدیه های آسمانی سوم ابتدایی درس روز دهم

 سناریو والگوی تدریس هدیه های آسمانی سوم ابتدایی درس روز دهم  دانلود سناریو والگوی تدریس هدیه های آسمانی سوم ابتدایی درس روز دهم  بافرمت ورد وقابل ویرایش در14صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر کاملترین و دق ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

سناریو والگوی تدریس علوم سوم ابتدایی مهره داران

سناریو والگوی تدریس علوم سوم ابتدایی مهره داران دانلود سناریو والگوی تدریس علوم سوم ابتدایی مهره داران بافرمت ورد وقابل ویرایش در14صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر کاملترین و دقیقترین سناریو و الگوی تد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

سناریو والگوی تدریس علوم سوم دبستان دستگاه گوارش

سناریو والگوی تدریس علوم سوم دبستان دستگاه گوارش دانلود سناریو والگوی تدریس علوم سوم دبستان دستگاه گوارش بافرمت ورد وقابل ویرایش در12صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر کاملترین و دقیقترین سناریو و الگوی ت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

سناریو والگوی تدریس هدیه های آسمانی سوم ابتدایی بچه های طبیعت

 سناریو والگوی تدریس هدیه های آسمانی سوم ابتدایی بچه های طبیعت  دانلود سناریو والگوی تدریس  هدیه های آسمانی سوم ابتدایی بچه های طبیعت بافرمت ورد وقابل ویرایش در14صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر کاملترین و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

سناریو والگوی تدریس هدیه های آسمانی سوم ابتدایی درس بهترین تصمیم

سناریو والگوی تدریس هدیه های آسمانی سوم ابتدایی درس بهترین تصمیم دانلود سناریو والگوی تدریس هدیه های آسمانی سوم ابتدایی درس بهترین تصمیم بافرمت ورد وقابل ویرایش در14صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر کاملترین و دقیقترین ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

سناریو والگوی تدریس بخوانیم سوم ابتدایی اگر جنگل نباشد

 سناریو والگوی تدریس بخوانیم سوم ابتدایی اگر جنگل نباشد  دانلود  سناریو والگوی تدریس بخوانیم سوم ابتدایی اگر جنگل نباشد بافرمت ورد وقابل ویرایش در15صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر کاملترین و دقیقتری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

سناریو والگوی تدریس بخوانیم سوم ابتدایی درس سلام آقای بل

 سناریو والگوی تدریس بخوانیم سوم ابتدایی درس سلام آقای بل دانلود  سناریو والگوی تدریس بخوانیم سوم ابتدایی درس سلام آقای بل بافرمت ورد وقابل ویرایش در14صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر کاملترین و دقیقترین سن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

سناریو والگوی تدریس بخوانیم سوم ابتدایی شهر ما خانه ی ما

سناریو والگوی تدریس بخوانیم سوم ابتدایی شهر ما خانه ی ما دانلود سناریو والگوی تدریس بخوانیم سوم ابتدایی شهر ما خانه ی ما بافرمت ورد وقابل ویرایش در15صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر کاملترین و دقیقترین سناریو و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

سناریو والگوی تدریس بخوانیم سوم ابتدایی بچه های کانون

 سناریو والگوی تدریس بخوانیم سوم ابتدایی بچه های کانون  دانلود سناریو والگوی تدریس بخوانیم سوم ابتدایی بچه های کانون بافرمت ورد وقابل ویرایش در15صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر کاملترین و دقیقترین سناری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

سناریو والگوی تدریس بخوانیم پایه سوم ابتدایی نماینده کلاس

سناریو والگوی تدریس بخوانیم پایه سوم ابتدایی نماینده کلاس دانلود سناریو والگوی تدریس بخوانیم پایه سوم ابتدایی نماینده کلاس  بافرمت ورد وقابل ویرایش در14صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر کاملترین و دقیقترین س ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

سناریو والگوی تدریس تعلیمات اجتماعی سوم دبستان بازدید از موزه ی سعد آباد

 سناریو والگوی تدریس تعلیمات اجتماعی سوم دبستان بازدید از موزه ی سعد آباد        دانلود سناریو والگوی تدریس  تعلیمات اجتماعی سوم دبستان بازدید از موزه ی سعد آباد  بافرمت ورد وقابل ویرایش در15صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

سناریو والگوی تدریس تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی چادر نشین ها وروستاییان

 سناریو والگوی تدریس تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی چادر نشین ها وروستاییان  دانلود سناریو والگوی تدریس تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی چادر نشین ها وروستاییان بافرمت ورد وقابل ویرایش در 14صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر کاملتر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

سناریو والگوی تدریس تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی محیط زیست

 سناریو والگوی تدریس تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی محیط زیست دانلود  سناریو والگوی تدریس تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی محیط زیست بافرمت ورد وقابل ویرایش در14صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر کاملترین و دقیقترین س ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

سناریو والگوی تدریس تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی به سوی شیراز

سناریو والگوی تدریس تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی به سوی شیراز دانلود سناریو والگوی تدریس تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی به سوی شیراز بافرمت ورد وقابل ویرایش در15صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر کاملترین و دقیقترین سنار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

سناریو والگوی تدریس علوم سوم دبستان منابع انرژی

 سناریو والگوی تدریس علوم سوم دبستان منابع انرژی  دانلود سناریو والگوی تدریس علوم سوم دبستان منابع انرژی بافرمت ورد وقابل ویرایش در12صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر کاملترین و دقیقترین سناریو و ال ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

سناریو والگوی تدریس علوم سوم دبستان اندامهای حرکتی

 سناریو والگوی تدریس علوم سوم دبستان اندامهای حرکتی   دانلود سناریو والگوی تدریس علوم سوم دبستان اندامهای حرکتی بافرمت ورد وقابل ویرایش در13صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر کاملترین و دقیقترین سناریو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

سناریو والگوی تدریس علوم سوم دبستان انرژی چیست

 سناریو والگوی تدریس علوم سوم دبستان انرژی چیست دانلود   سناریو والگوی تدریس علوم سوم دبستان انرژی چیست بافرمت ورد وقابل ویرایش در13صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر کاملترین و دقیقترین سناریو و ال ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

سناریو والگوی تدریس علوم سوم دبستان گوناگونی گیاهان

سناریو والگوی تدریس علوم سوم دبستان گوناگونی گیاهان دانلود سناریو والگوی تدریس علوم سوم دبستان گوناگونی گیاهان بافرمت ورد وقابل ویرایش در12صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر کاملترین و دقیقترین سناریو و الگو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

سناریو والگوی تدریس علوم سوم دبستان جانوران مهره دار

سناریو والگوی تدریس علوم سوم دبستان جانوران مهره دار دانلود سناریو والگوی تدریس علوم سوم دبستان جانوران مهره دار بافرمت ورد وقابل ویرایش در13صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر کاملترین و دقیقترین سناریو و الگ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

سناریو والگوی تدریس علوم سوم دبستان غذای سالم

سناریو والگوی تدریس علوم سوم دبستان غذای سالم دانلود سناریو والگوی تدریس علوم سوم دبستان غذای سالم بافرمت ورد وقابل ویرایش در12صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر کاملترین و دقیقترین سناریو و الگوی تدری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

سناریو والگوی تدریس علوم سوم دبستان گرما ومواد 2

سناریو والگوی تدریس علوم سوم دبستان گرما ومواد 2 دانلود سناریو والگوی تدریس  علوم سوم دبستان گرما ومواد 2 بافرمت ورد وقابل ویرایش در12صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر کاملترین و دقیقترین سناریو و ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان
تعداد صفحه(1):