اقدام پژوهی,پایان نامه ,برنامه سالانه,پروژه مهر,درس پژوهی,طرح جابر,طرح کرامت,کارآموزی,طرح توجیهی,پودمان,علمی کاربردی
دسته بندی محصولات
برای دریافت و توضیحات مربوطه لطفا تماس بگیرید خرید ویژه پکیج خرید ویژه پکیج

اطلاعیه فروشگاه

مدیریت کافی نت دانشجو(فرهنگیان) با شماره 09187518105 با تلگرام و پیامک از 8 صبح تا 10 شب پاسخگوی شما عزیزان است. دانشجویان و فرهنگیان عزیز در صورت نداشتن ایمیل از ایمیل aminsaleh2031@gmail.com استفاده نمایید. به دلیل عدم دسترسی به منابع تعدادی از فایل ها چنانچه فایلی متعلق به شماست و از اینکه در سایت قرار گرفته ناراضی هستید لطفا با شماره های ذکر شده تماس بگیرید تا در سریعترین زمان نسبت به برداشتن فایل و حذف آن از سایت اقدام نماییم.

سناریو والگوی تدریس هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس هدیه های او

سناریو والگوی تدریس هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس هدیه های او     دانلود سناریو والگوی تدریس هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس هدیه های او بافرمت ورد وقابل ویرایش در  13صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر کاملترین و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

سناریو والگوی تدریس هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس وقت خواندن

 سناریو والگوی تدریس هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس وقت خواندن   دانلود  سناریو والگوی تدریس هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس وقت خواندن  بافرمت وید وقابل ویرایش در  12صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

سناریو والگوی تدریس هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس کاردستی نرگس

سناریو والگوی تدریس هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس کاردستی نرگس   دانلود سناریو والگوی تدریس  هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس کاردستی نرگس بافرمت ورد وقابل ویرایش در12صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر کاملترین و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

سناریو والگوی تدریس هدیه های آسمانی سال دوم درس عینک معلم

سناریو والگوی تدریس هدیه های آسمانی سال دوم درس عینک معلم دانلود سناریو والگوی تدریس  هدیه های آسمانی سال دوم درس عینک معلم بافرمت ورد وقابل ویرایش در13صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر کاملترین و دقیقترین س ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

سناریو والگوی تدریس هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس سفره ی عمو عباس

 سناریو والگوی تدریس هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس سفره ی عمو عباس  دانلود سناریو والگوی تدریس هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس سفره ی عمو عباس بافرمت ورد وقابل ویرایش در12صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر کاملترین و دقی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

سناریووالگوی تدریس هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس جشن تولد

سناریووالگوی تدریس هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس جشن تولد    دانلود سناریووالگوی تدریس هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس جشن تولد بافرمت ورد وقابل ویرایش در12صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر کاملترین و دقیقترین سن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

سناریووالگوی تدریس هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس افطار شیرین

سناریووالگوی تدریس هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس افطار شیرین دانلود سناریووالگوی تدریس هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس افطار شیرین بافرمت ورد وقابل ویرایش در13صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر کاملترین و دقیقترین ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

سناریووالگوی تدریس علوم سوم ابتدایی مهره داران

 سناریووالگوی تدریس علوم سوم ابتدایی مهره داران دانلود سناریووالگوی تدریس  علوم سوم ابتدایی مهره داران  بافرمت ورد وقابل ویرایش در17صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر کاملترین و دقیقترین سناریو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

سناریووالگوی تدریس علوم پنجم ابتدایی تغییرات مواد

سناریووالگوی تدریس علوم پنجم ابتدایی تغییرات مواد    دانلود سناریووالگوی تدریس علوم پنجم ابتدایی تغییرات مواد بافرمت ورد وقابل ویرایش در 16صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر کاملترین و دقیقترین سناریو و الگوی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

سناریووالگوی تدریس علوم پنجم ابتدایی تغییرات مواد

سناریووالگوی تدریس علوم پنجم ابتدایی تغییرات مواد    دانلود سناریووالگوی تدریس علوم پنجم ابتدایی تغییرات مواد بافرمت ورد وقابل ویرایش در 16صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر کاملترین و دقیقترین سناریو و الگوی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
تعداد صفحه(809):