اقدام پژوهی,پایان نامه ,برنامه سالانه,پروژه مهر,درس پژوهی,طرح جابر,طرح کرامت,کارآموزی,طرح توجیهی,پودمان,علمی کاربردی
دسته بندی محصولات
برای دریافت و توضیحات مربوطه لطفا تماس بگیرید خرید ویژه پکیج خرید ویژه پکیج

اطلاعیه فروشگاه

مدیریت کافی نت دانشجو(فرهنگیان) با شماره 09187518105 با تلگرام و پیامک از 8 صبح تا 10 شب پاسخگوی شما عزیزان است. دانشجویان و فرهنگیان عزیز در صورت نداشتن ایمیل از ایمیل aminsaleh2031@gmail.com استفاده نمایید. به دلیل عدم دسترسی به منابع تعدادی از فایل ها چنانچه فایلی متعلق به شماست و از اینکه در سایت قرار گرفته ناراضی هستید لطفا با شماره های ذکر شده تماس بگیرید تا در سریعترین زمان نسبت به برداشتن فایل و حذف آن از سایت اقدام نماییم.

سناریو والگوی تدریس تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی زندگی شهری

 سناریو والگوی تدریس تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی زندگی شهری دانلود سناریو والگوی تدریس تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی زندگی شهری بافرمت ورد وقابل ویرایش در12صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر کاملترین و دقیقترین سنار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

سناریو والگوی تدریس تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی زندگی روستایی

سناریو والگوی تدریس تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی زندگی روستایی دانلود سناریو والگوی تدریس  تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی زندگی روستایی بافرمت ورد وقابل ویرایش در13صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر کاملترین و دقیق ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

سناریو والگوی تدریس تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی درس مسجد

سناریو والگوی تدریس تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی درس مسجد دانلود سناریو والگوی تدریس تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی درس مسجد بافرمت ورد وقابل ویرایش در12صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر کاملترین و دقیقترین سناریو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

سناریو والگوی تدریس تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی درس مدرسه

 سناریو والگوی تدریس تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی درس مدرسه  دانلود سناریو والگوی تدریس تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی درس مدرسه بافررمت ورد وقبال ویرایش در12صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر کاملترین و دقیقتری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

سناریو والگوی تدریس تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی زندگی خانواده

 سناریو والگوی تدریس تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی زندگی خانواده دانلود  سناریو والگوی تدریس  تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی زندگی خانواده بافرمت ورد وقابل ویرایش در11صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر کاملترین ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

سناریو والگوی تدریس تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی خانواده

 سناریو والگوی تدریس تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی خانواده  دانلود سناریو والگوی تدریس  تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی خانواده بافرمت ورد وقابل ویرایش در12صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر کاملترین و دقیق ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

سناریو والگوی تدریس تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی ساسانیان

 سناریو والگوی تدریس تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی ساسانیان دانلود سناریو والگوی تدریس تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی ساسانیان بافرمت ورد وقابل ویرایش در12صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر کاملترین و دقیقترین سناریو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

سناریو والگوی تدریس تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی اشکانیان

 سناریو والگوی تدریس تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی اشکانیان دانلود  سناریو والگوی تدریس تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی اشکانیان بافرمت ورد وقابل ویرایش 12صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر کاملترین و دقیقترین سن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

سناریو والگوی تدریس تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی هخامنشیان

 سناریو والگوی تدریس تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی هخامنشیان دانلود  سناریو والگوی تدریس تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی هخامنشیان بافرمت ورد وقابل ویرایش در11صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر کاملترین و دقیقترین ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
تعداد صفحه(817):